Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

4.1. Порядок укладання договорів

Договір (контракт) про надання туристських послуг укладається між суб’єктами туристської діяльності, а також між ними і споживачами туристського продукту (туристами) [17, ст.18]

Договір (контракт), у відповідності з громадянським законодавством України [2], повинен визначати об’єм, умови і якість послуг, що надаються, порядок оплати і розрахунків, строк дії, права і обов’язки сторін, іх відповідальність за невиконані або виконані неналежним чином умови договору. Договір (контракт) укладається в письмовій формі, скріплюється печатками і підписами сторін. Договір (контракт) між суб’єктом туристської діяльності і туристом або групою туристів рахується укладеним з моменту оплати вартості туру і видачі туристу або керівнику групи туристського ваучера.

Суб’єктам туристської діяльності, при складанні договорів (контрактів) про надання туристських послуг, необхідно дотримуватися певних вимог [62, п.6].

При організації іноземного і зарубіжного туризму між суб’єктами туристської діяльності і іноземними партнерами необхідно скласти відповідні договори (котракти) в письмовій формі. Договори з іноземними партнерами (і додатки до них), складені на іноземній мові, повинні бути перекладені на українську мову.

При реалізації туру туроператором, через турагента необхідно скласти відповідний договір в письмовій формі. До відповідно складеного договору туроператор розробляє програми і калькуляції на кожний тур, які додаються до договору.

При реалізації послуг по розміщенню на території України, суб’єкти туристської діяльності складають договори з суб’єктами колективних засобів розміщення, які повинні представити копію сертифікату відповідності готельних послуг і послуг харчування, сервіс-характеристику засобів розміщення для використання її туроператором в рекламі туристських послуг.

Суб’єкти туристської діяльності під час організації внутрішнього і зарубіжного туризму зобов’язані в письмовій формі скласти з туристом договір про надання туристських послуг. При формуванні групи туристів суб’єкт туристської діяльності повинен скласти договір окремо з кожним туристом. Якщо до складу групи входятть неповнолітні діти, договір складається між суб’єктом туристської діяльності та їх батьками або опікунами.

Суб’єкти туристської діяльності, як і при здійсненні господарської діяльності по організації іноземного, внутрішнього туризму, екскурсійної діяльності, надають послуги в сфері активного туризму і повинні ознайомити туристів з елементами риску і небезпеки кожного туристського походу і міри попередження нещасних випадків. В інформаційних матеріалах, які додаються до договору з туристом, повинно бути повідомлено про природні перешкоди туристської траси, необхідний рівень особистої фізичної підготовки туриста, особливості індивідуального спорядження.

Основою для одержання туристом або групою туристів, обумовлених договором (контрактом) туристських послуг і документом, що визначає їх статус, є туристський ваучер [17, ст19] затвердженого зразка [48].

Туристським ваучером підтверджується гарантія оплати направляючого туристського підприємства приймаючому послуг, які можуть надаватися туристам у відповідності з умовами договору. Туристський ваучер видається туристською установою,  яка має ліцензію ДК МПСТ України на туристську діяльність по організації внутрішнього і зарубіжного туризму [49, п.1.3].

Бланк туристського ваучера повинен бути виготовлений типографським способом в трьох екземплярах одного номера на листі паперу форматом А-5 і є документом строгої звітності. Перший і другий екземпляри правильно заповненого туристського ваучера видаються під розписку туристу або керівнику туристської групи перед початком подорожі. А третій зберігається в бухгалтерії направляючого туристського закладу. В першому пункті обслуговування, який приймає туристів пред’являються перший і другий екземпляр туристського ваучера. В останньому місці маршруту туристом або керівником групи робиться відповідний запис а обох екземплярах ваучера, підписується і затверджується печаткою туристською організацією, яка приймає групу. Перший екземпляр залишається в приймаючої туристської установи, а другий повертається туристському підприємству заказнику послуг.

Туристська путівка (ваучер) обов’язково повинна містити [62, п.10.3.]:

§ назву і місцезнаходження суб’єкта туристської діяльності, місце і дату видачі туристської путівки (ваучера), назву туру;

§ П.І.Б. туриста, паспортні дані (при груповій поїздці П.І.Б. керівника групи з доданим списком групи);

§ місце і дату початку і закінчення маршруту, його тривалість, вид транспорту;

§ назву, адресу та номер телефону засобів розміщення, їх тип, режим харчування (при розміщенні в готелі вказується його категорія, відповідно сертифікату відповідності);

§ перелік послуг, загальну вартість послуг, передбачену договором, номер підтвердження бронювання розміщення;

§ умови і причини, які можуть послужити основою для розриву договору представлення туристських послуг.

Обов’язковим для туристського ваучера є його номер, який складається з 12 цифр, розбитих на три групи. Так, наприклад, туристський ваучер № 15-7777-000013 означає, що туристське підприємство знаходиться в Одеській області, так як цифра 15 відповідає коду регіону, зареєстроване воно в Державному реєстрі суб’єктів туристської діяльності, що пройшли ліцензування (7777), і 000013 – порядковий номер туристського ваучера.

Недійсним вважається туристський ваучер з виправленнями, незаповненими або не повністю заповненими пунктами, а також з відсутньою печаткою направляючої туристської організації. До туристського ваучера на групу додається список цих туристів, завірений печаткою направляючого туристського підприємства. В списку вказується номер туристського ваучера, П.І.Б. кожного туриста (включаючи керівника групи) рік народження, серія та номер паспортів
Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+