Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

4.2. Права і обов’язки учасників договорів

Суб’єкти туристської діяльності, при наданні послуг туристам на територіях України. мають право:

§ вносити зміни в програми обслуговування туристів (не порушуючи основних вимог туру, вказаних в заявці на туристське обслуговування), а також збільшувати вартість туру більш ніж на 5% лише за згоди туриста і при умові  повідомлення його про це не пізніше, ніж за 20 днів до початку туру;

§ поширювати достовірну інформацію про туристські послуги;

§ розірвати договір (контракт) про надання туристських послуг без повернення туристу відшкодування втрат в випадку виникнення форс-мажорних обставин, при яких надання послуг неможливе, а також у випадку, якщо  не було зібрано мінімальної кількості туристів, необхідної для створення групи, про що туристи повинні бути повідомлені не пізніше ніж за 20 днів до початку туру;

§ вимагати відшкодувати втрат, нанесених їм туристами або партнерами [17, ст.20].

Суб’єкти туристської діяльності зобов’язані:

§ установлювати ціну на туристські послуги, а також порядок і форми їх оплати;

§  точно виконувати програму туристського обслуговування і надавати своєчасну інформацію про всі зміни, що вносяться в програму;

§ одержувати турагентом від туроператора інформацію про тур, наявність сертифікації готельних послуг і послуг харчування, програму туристського обслуговування;

§ дотримуватись вимог безпеки праці;

§ надавати туристам в повному об’ємі і у визначені строки, оплачувані послуги в кількості і в якості, обумовлених договором (контрактом) і програмою туристського обслуговування;

§ нести відповідальність за матеріальні і моральні збитки, причинені туристам своїми дітьми і (або) дітьми партнерів по організації туру;

§ відшкодовувати у відповідності з складеними з страховою компанією договорів збитки, спричинені туристам в випадку непредставлення або представлення в неповному об’ємі чи неналежної якості туристських послуг по своїй вині або по вині партнерів по організації обслуговування;

§ дотримуватись вимог безпеки життя і здоров’я туриста, збереження його майна;

§ суб’єкт туристської діяльності зобов’язаний до початку туру ознайомити туристів з елементами риску конкретної туристичної подорожі і з засобами перестороги [62, п.2.1].

Крім того, суб’єкти туристської діяльності зобов’язані надавати туристам повну інформацію про програму обслуговування, їх права, обов’язки і правила поведінки, правила в’їзду в країну (місцевість) тимчасового перебування, дату і час початку (закінчення) подорожі, її тривалість, порядок зустрічі, проведення, супроводу туристів, екскурсійного обслуговування, правил проживання в засобах розміщення, пам’ятники природи, історії, культури та інші об’єкти туристського показу; умови страхування, порядок відшкодування причинених втрат, умови відмовлення від послуг, митні правила, а також правила перетину державного кордону.

В місцях транзиту і тимчасового перебування туристи мають право:

§ одержати комплекс туристських послуг, передбачених договором (контрактом) і програмою перебування;

§ на особисту безпеку, захист життя, здоров’я, прав споживача, а також майна;

§ на одержання відповідної медичної допомоги в випадку захворювання;

§ на відшкодування матеріальних і моральних збитків у випадку невиконання або неповного чи неналежного виконання умов договору (контракту);

§ розірвати договір (контракт) без відшкодування втрат суб’єкту туристської діяльності, якщо збільшення загальної вартості туру або послуг перевищує 5% обумовленої вартості, а також у випадку підвищення цін на туристські послуги при їх загальнодержавній зміні;

§ на повну об’єктивну інформацію про закони і правила проживання в даній країні (місцевості), звичаях місцевого населення, поведінки в громадських місцях і місцях, пов’язаних  з проведенням релігійних обрядів, про культуру, археологічні, архітектурні, історичні, природні цінності, що знаходяться під захистом держави;

§ умови страхування, розірвання договору (контракту) на тур;

§ на користування відповідними засобами гігієни, особливо в місцях розміщення, в закладах харчування і транспорті;

§ на одержання інформації про ефективні засоби попередження інфекційних захворювань, нещасних випадків, а також безперешкодний доступ в служби охорони здоров’я [17,ст.21] і інші права, передбачені Законом України “Про захист прав споживачів” [10].

В місцях транзиту та тимчасового перебування туристи зобов’язані:

§ дотримуватись умов і правил, передбачених договором (контрактом) про надання туристських послуг;

§ поважати політичний і соціальний лад, традиції, звичаї, релігійні вірування країни (місцевості) перебування;

§ виконувати митні і прикордонні правила;

§ дотримуватись правил поведінки і вимог по збереженню об’єктів культури і історії, природи;

§ не порушувати громадський порядок, дотримуватись вимог законів, що діють на території країни перебування;

§ дотримуватись правил внутрішнього розпорядку і протипожежної безпеки в місцях проживання і перебування;

§ компенсувати збитки нанесені їх неправомірними діями [17, ст.22].

Громадянство і порядок в’їзду в Україну, а також в’їзду в Україну громадян України регулюється законами України “Про громадянство України” [25] і “Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України [15]. Правове положення громадян іноземних держав на території України [96, с.146] регулюється законами України “Про правовий статус іноземців” [16], Правилами в’їзду іноземців в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її територію [30], іншими актами законодавства України, зокрема, Інструкцією про порядок розгляду питань продовження строку перебування в Україні іноземців та осіб без громадянства [61], а також діючими міжнародними договорами [17, ст.23].

Крім того, умови організації і проведення мисливства для іноземних туристів-мисливців в мисливських господарствах України регулюється Правилами організації мисливства і надання послуг іноземним туристам-мисливцям [60].

Іноземці, що  постійно проживають в Україні, а також особи, що подали заяву на надання їм статусу біженців в Україні, у відповідності з Законом України “Про біженців” [14], і особи, які в встановленому порядку одержали статус біженця в Україні [97, c.65], користуються медичною допомогою так, як і громадяни України. Всім іншим іноземцям, медична допомога надається за плату, якщо інше не передбачене законодавством України або міжнародними договорами України [32, п.2], у відповідності з переліком видів захворювань і стану іноземних громадян, що вимагають екстреної медичної допомоги [53].

В даний момент, для громадян більшості держав світу, щоб подорожувати по Україні, необхідно мати в’їзну візу. Візи, в залежності від мети поїздки, діляться на типи [37, п.9]: дипломатична; службова; ділова; для працівників засобів масової інформації; для представників релігійних місій; для працівників рятувальних служб; для учених; студентська; для представників гуманітарних місій; для в’їзду з метою культурного і спортивного обміну; для виїзду з метою туризму; приватна віза; імміграційна віза; віза для обслуговування персоналу транспортних засобів міжнародного сполучення; транзитна віза.

В залежності від строку дії візи поділяються на короткострокові і довгострокові. Короткострокові візи видаються на строк до 6 місяців. Довгострокові візи видаються на період від 6 місяців до одного року.

 За кордоном візи оформляються дипломатичними представниками і консульськими закладами України як разові, багаторазові і колективні. На території України консульське управління МІС оформляє: дипломатичні візи на строк акредитації дипломатичного працівника; службові візи працівникам відомств іноземних справ  зарубіжних держав, що мають службовий паспорт, працівникам іноземних засобів масової інформації. А також членам їх сімей на строк дії службової карточки.

Іноземці і особи без громадянства повинні особисто клопотати про своєчасне оформлення віз. В випадку звертання фізичної особи або представника юридичної особи дипломатичне представництво або консульська установа України або КУ МІС України: видає бланк візової анкети; приймає візову анкету і інші документи, реєструє і розглядає клопотання про оформлення візи; забезпечує автоматизовану обробку візової анкети; приймає рішення про оформлення візи; забезпечує заповнення бланку візової етикетки і вклеювання її в паспортний документ іноземця або особи без громадянства; видає іноземцю або особі без громадянства (представник юридичної особи) паспортний документ з вклеєною візовою етикеткою і забезпечує повернення всіх інших представлених для оформлення візи документів, крім візової анкети і квитанції про сплату консульського збору [36]. У випадку відмови в оформленні візи візова анкета не повертається.

 Основою для відмови іноземцю або особі без громадянства в оформлені віз є:

§ загроза інтересам безпеки держави або охорони громадського порядку;

§ забезпечення охорони здоров’я, захист прав і законних інтересів громадян України, інших осіб, що проживають в Україні;

§ представлені в випадку порушення іноземцем чи особою без громадянства клопотання про оформлення візових документів завідомо неправдивих відомостей або підроблених документів; несплата консульського збору за автоматизовану обробку візової анкети або за оформлення візи;

§ відсутність страхового полісу;

§ наявність фактів порушення законодавства під час попереднього перебування на її території; невідповідність паспортного документа встановленому зразку; відсутність коштів для перебування в Україні;

§ відсутність документів про обслідування на вірус імунодефіциту людини ( у випадку в’їзду в Україну на період більше трьох місяців);

§ некоректна поведінка під час звернення в дипломатичні представництва або консульський заклад України у відношенні оформлення візи. Прояву неповаги до України.

 В оформлені візи може бути відказано, якщо від дати попередньої відмови пройшло менше одного року, при цьому мотиви такого рішення заявнику можуть не пояснюватися.

Віза може бути анульована під час проходження прикордонного контролю в випадку в’їзду в Україну, якщо іноземець або особа без громадянства: знаходяться в списку осіб, яким заборонений в’їзд в Україну; порушує порядок перетину державного кордону, митні правила, санітарні норми, або не виконує законні вимоги службових осіб, що здійснюють відповідний контроль в пункті пропуску через державний кордон.

Віза може бути анульована також підчас находження іноземця або особи без громадянства на території України в випадку: виявлення факту надання особою під час оформлення візи завідомо неправдивих відомостей або підробних документів; об’явлення особи персоною небажаною для перебування в Україні.

Права і обов’язки громадян України, що здійснюють туринські подорожі за кордоном, регулюються законодавством країни перебування і міжнародними договорами. Громадяни України, що здійснюють туристські подорожі за кордон, зобов’язані дотримуватись законів країни перебування [17, ст.24].

Держава забезпечує захист законних прав та інтересів іноземних туристів у відповідності з діючим законодавством України і міжнародними договорами, в яких приймає участь Україна. Держава гарантує захист законних прав і інтересів громадян України, що здійснюють подорож за кордон [17, ст.25].

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+