Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

4.13. Конституція США

Під час війни за незалежність (1775—1783) США були конфедера­цією суверенних штатів. Центральну владу здійснював Континентальний конгрес, що складався з представників штатів, які не обиралися народом, а призначалися. У роки війни в кожному зі штатів було прийнято власну конституцію, що проголошувала республіканську форму правління. У північних штатах і на незайнятих територіях Заходу було скасовано раб­ство, а на Півдні воно залишилося.

1787 р. збори представників штатів (Установчий конвент) у Філа­дельфії прийняли Конституцію США, що проголошувала Сполучені Штати федеральною державою, республікою, в якій найвища законодавча влада належить Конгресу.

Конгрес складався з двох палат — сенату і палати представників. До сенату входило по два сенатори від кожного штату, а до палати — депута­ти пропорційно до чисельності населення штатів.

Конституція проголошувала республіканську форму правління. Держа­ву й уряд мав очолювати президент, якого обирають на чотири роки. Йому надавалися величезні повноваження — командування армією та флотом, призначення найвищих урядовців.

1789 р. було обрано перший Конгрес. Президентом США став Джордж Вашингтон.

Конституція надала великі повноваження Верховному суду, членів якого довічно призначав президент. Верховний суд повинен був вирішувати, чи відповідає певний закон або дія влади Конституції.

Конституція визнавала рабів власністю їхніх хазяїв. Питання про існу­вання рабства окремі штати мали вирішувати на власний розсуд. Землі індіанців було проголошено власністю держави.

Виборчі права у Конституції США не визначалися, їх установили кон­ституції окремих штатів. Майже в усіх штатах, щоб користуватися вибор­чим правом, треба було мати власність — землю або капітал. Жінки, чор­ношкірі раби та індіанці не дістали виборчих прав (фермери, робітники і ремісники добилися виборчих прав лише через кілька десятиріч).

1791 р. Конгрес США прийняв "Білль про права" — десять попра­вок до Конституції. У "Біллі" проголошувалося право громадян на свободу зборів, слова, преси, совісті, недоторканність особи тощо. "Білль про права" не скасовував у США систему рабовласництва, але утверджував у мо­лодій республіці демократичні свободи.

Конституція США за змістом була значно демократичнішою по­рівняно з існуючими порядками дворянських монархій Європи, в яких були відсутні демократичні засади. Американська революція XVIII ст. означала перемогу капіталістичного ладу, що прискорило соціально-економічний розвиток США.
Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+