Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

4.2. Характеристика грошової системи. Елементи грошової системи

4.2 Характеристика грошової системи. Елементи грошової системи

Грошова система - це визначена форма організації грошового обігу, що склалася історично і закріплена законодавчо. Головні елементи грошової системи:

1. Масштаб   цін   національної  валюти   (для  металевих   систем)  чи встановлення основної грошової одиниці («долар», «карбованець», «франк», «гривня» і т.п.).

2. Затверджені державою види грошей як законні платіжні кошти (банкноти і монети різного достоїнства), що у силу їхньої законності обов'язкові для прийому як кошти на території даної держави.

3. Емісійна система, тобто законодавчо затверджений випуск грошових знаків.

4. Організація і регламентація безготівкового обороту.

5. Організаційні   центри   грошового   обігу   (Міністерство   фінансів, Центральний банк, податкова інспекція, Держзнак, Монетний двір).

Монети

Історично першою знаковою формою грошей були монети. Розрізняють наступні види монет:

повноцінні золоті і срібні монети, купівельна сила яких відповідає вартості металу, що міститься в них, (щоб додати твердість монеті, до неї домішували неблагородні метали. Вміст золота в сплаві називається пробій);

білонні чи неповноцінні, купівельна спроможність яких більше вартості металу, що міститься в них.

Повноцінні монети чеканяться двома способами:

Вільне (відкрите) карбування, під час якого будь-яка людина могла прийти на монетний двір держави і накарбувати зі свого металу будь-яку кількість монет (безкоштовно чи за символічну плату). Перевага вільного
карбування полягає в тому, що валютний метал вільно перетворюється зі скарбу в засіб обертання і платежу.

Закрите (невільне) карбування - карбування монет з металу державної скарбниці в кількості, обумовленій урядом.

Переваги закритого карбування полягає в тому, що запобігається можливість переповнення каналів обертання неповноцінними монетами і витиснення ними повноцінних монет, забезпечується одержання монетного доходу винятково державою.

У процесі карбування монет і в ході їх обертання повинно дотримуватися встановленого державою ремедіуму - це максимально припустиме відхилення фактичної ваги і проби металу в монеті від законної норми. При стиранні, що перевищує ремедіум, монети необов'язкові до прийому.

Паперові гроші

Вперше паперові гроші з'явилися в Китаї (як затверджують китайські джерела, у VII столітті нашої ери; хоча європейці знайшли їх наприкінці XIII століття).У Росії паперові гроші були випущені в 1769 році при Катерині II. Це були асигнації, вільно обмінювані на срібну монету.

Паперові гроші прийшли до нас двома шляхами. Перший шлях — це псування монет, другий проходив через комерційний кредит. Підприємці продавали товар у кредит, одержуючи в оплату комерційний вексель, що потім стали купувати банки, видаючи замість нього банкноту.

Види паперових грошей:

1. Казначейські  квитки  -  випускалися казначейством,  золотом не забезпечувалися, а забезпечувалися всім надбанням держави.

2. Банкноти   -   випускалися   спеціальними   емісійними   банками, забезпечувалися золотом за нормами; законом визначався порядок їхнього випуску, забезпечення і розміну на метал.

Спочатку банкноти відрізнялися від казначейських квитків за походженням (перші зв'язані з функцією грошей як засобом платежу, другі — з функцією грошей як засобом обертання), за характером емісії і обертання (банкнота регулярно поверталася в емісійний банк), стосовно золота (казначейські квитки не можна розміняти на золото), за забезпеченням, за своєю стійкістю (банкноти -більш стійкі, тому що казначейські квитки використовуються для покриття фінансових нестатків держави). В даний час розходження між банкнотами і казначейськими квитками цілком зникло, тому що право емісії є прерогативою держави.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+