Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

4.3. Система металевого обігу. Закон Грешема

4.3 Система металевого обігу. Закон Грешема

Система металевого обертання - це грошова система, у якій роль загального еквівалента закріплена за одним чи декількома металами. Історії відомі два типи систем металевого обертання:

1. Монометалізм - це така грошова система, при якій роль загального еквівалента грає один метал. Причому в обертанні функціонують монети з одного металу чи грошові знаки, розмінні на нього.

Монометалізм може бути мідним, срібним чи золотим. Мідний монометалізм існував у Древньому Римі в V-Ш століттях до нашої ери, срібний мав місце в Росії в 1843-1852р., Голландії - у 1847- 1875 р., Індії - у 1852 - 1893 р. Золотий монометалізм виник в Англії ще наприкінці XVIII століття, але одержав широке поширення в капіталістичному світі лише з кінця XIX століття.

2. Біметалізм - це система металевого обертання, за якою роль загального еквівалента привласнюється двом металам — золоту і сріблу. Монети з обох металів підлягають вільному карбуванню і допускаються до обертання на рівних правах.

Біметалізм широко поширився в Європі в період становлення капіталізму і дуже довго проіснував у США (із другої половини XVIII століття до 1900 р.).

Біметалізм поділяється на два різновиди:

- система  рівнобіжної валюти,  при якій  золоті  і  срібні  монети обертаються за дійсною вартістю золота чи срібла, що міститься в них, (золоті монети обмінюються на срібні за ринковим курсом);

- система подвійної валюти, при якій золоті монети обмінюються на срібні за курсом, що встановлюється державою.

У системі подвійної валюти діє закон Грешема: монети з металу, що знецінився, витісняють зі обертання монети з того металу, відносна вартість якого тепер підвищилася. Закон названий ім'ям англійського державного діяча і міністра фінансів уряду Англії кінця XVI століття Грешема, який вказав на те, що «гірші гроші витісняють зі обертання кращі».

Труднощі подвійних грошей і цін визначили перехід до золотого монометалізму. При цьому пануюча роль золота закріплювалася:

1) уведенням вільного карбування тільки для золота, у той час як монети з інших металів підлягають закритому карбуванню;

2) наділенням золотих монет силою законного платіжного засобу в необмежених розмірах при одночасному обмеженні платіжної сили срібних і мідних монет;

3) установлення вільного розміну неповноцінних монет і банкнот на золоті
монети.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+