Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

4.2. Основні форми міжнародних економічних відносин

Закони і закономірності розвитку світового госпо­дарства набувають якісно нових ознак і властивостей у формах міжнародних економічних відносин. Такими основними формами є: міжнародна торгівля, міжнарод­ний рух капіталу, міжнародна міграція робочої сили та міжнародні валютні відносини. Цим формам, у свою чергу, притаманні специфічні закономірності розвитку.