Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

4.3. Міжнародні валютні відносини

Для нормального функціонування світового господар­ства, зокрема розвитку зовнішньої торгівлі товарами і послугами, експорту та імпорту капіталу, науково-те­хнічного обміну, розвитку туризму та ін., необхідно постійно розвивати міжнародні валютні відносини, вдо­сконалювати міжнародну валютну систему, найважли­вішими елементами якої є міжнародні ліквідні ресурси, міжнародні валютні ринки, валютні курси та ін.
Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+

4.3. Міжнародні валютні відносини