Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

4.3. Міжнародні валютні відносини

Для нормального функціонування світового господар­ства, зокрема розвитку зовнішньої торгівлі товарами і послугами, експорту та імпорту капіталу, науково-те­хнічного обміну, розвитку туризму та ін., необхідно постійно розвивати міжнародні валютні відносини, вдо­сконалювати міжнародну валютну систему, найважли­вішими елементами якої є міжнародні ліквідні ресурси, міжнародні валютні ринки, валютні курси та ін.