Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

4.3. Правовий статус Державного департаменту вугільної промисловості

4.3. Правовий статус Державного департаменту вугільної промисловості

Правовий статус Державного департаменту вугільної промисловості регламентується Положенням, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 5 червня 2000 р. № 909 «Про затвердження Положення про Державний департамент вугільної промисловості».

Державний департамент вугільної промисловості (далі — Держ­вуглепром) є урядовим органом державного управління, який діє у складі Мінпаливенерго й підпорядковується йому.

Держвуглепром у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, згаданим вище Положенням та наказами Мінпалив­енерго.

У межах своїх повноважень Держвуглепром організовує виконання актів законодавства, здійснює контроль за їх реалі-
зацією.

Держвуглепром узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства й вносить їх на розгляд Мінпаливенерго.