Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

4.4. Патентування суб'єктів малого бізнесу

4.4. Патентування суб'єктів малого бізнесу

Суб'єкти малого підприємництва, а також підприємства, які здійснюють торгівельну діяльність сплачують особливий вид податку, який називається патентом. Розрізняють різні види патентів:

патент,   який   сплачують   юридичні   особи,   які   займаються торгівельною діяльністю;

спеціальний патент, який сплачують окремі підприємства.

Сплата патентів суб'єктами підприємницької діяльності, які займаються торгівельною діяльністю та наданням послуг у сфері грального бізнесу та побутових послуг регламентується Законом України „Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" від 23.03.96р. №98/96-ВР з наступними змінами і доповненнями. Суб'єктами правовідносин, які регулюються вищеназваним законом є юридичні особи та суб'єкти підприємницької діяльності, що не мають статуту юридичної особи - резиденти, нерезиденти, а також їх відокремлені підрозділи, які займаються вище названою діяльністю.

Торговий патент - це державне свідоцтво, яке засвідчує право суб'єкта підприємницької діяльності чи його підрозділу займатися вище названою діяльністю.

Спеціальний торговий патент - це державне свідоцтво, яке засвідчує право суб'єкта підприємницької діяльності на особливий порядок оподаткування згідно із названим законом.

Торговий патент видається місцевими органами ДПА за місцем знаходженням. Сума патенту являється своєрідним авансовим платежем податку на прибуток і при складанні декларації на прибуток підприємства зменшує суму податку до сплати. У випадку отримання збитків підприємством за звітний період, сума сплачених патентів переноситься на наступні звітні періоди і в цих звітних періодах зменшує суму податку на прибуток.

Суб'єкт підприємницької діяльності, який припинив діяльність, яка підлягає патентування до 15 числа місяця, що передує звітному, повинен письмово повідомити про це відповідний державний податковий орган і повернути патент. Таке підприємство має право на повернення з бюджету вартості надмірно сплаченого патенту.

Порядок придбання торгівельного патенту на здійснення торгівельної діяльності регламентується статтею 3 вище названого Закону України.

Вартість торгівельного патенту за календарний місяць встановлений в таких граничних межах:

в Києві і обласних центрах - від 60 до 320 грн.; в Севастополі і містах обласного підпорядкування, крім обласних центрів, районних центрів - від 30 до 160 грн.; в інших населених пунктах - до 80 грн.

Термін дії торгівельного патенту на здійснення торгівельної діяльності становить 12 календарних місяців.

Для здійснення окремих торгівельних операцій підприємства можуть придбати короткотермінові торгові патенти, термін дії від 1 до 15 днів, а вартість 10 грн.

Не вся торгова діяльність за готівку потребує патентування, так, зокрема, від сплати патенту звільняться реалізації продукції власного виробництва фізичним особам які перебувають у трудових відносинах з підприємством, через пункти продажу товарів, які вбудовані в виробничих або адміністративних приміщеннях підприємства.

Крім цього, не потребує патентування діяльність з закупівлі у населення продукції, якщо подальша реалізація такої продукції відбувається з допомогою розрахунків в безготівковій формі.

Не потребує патентування діяльність підприємств громадського харчування. На сьогоднішній день оподаткування підприємств торгівлі спеціальним патентом не проводиться. Підприємства, які сплачували спеціальний патент, замість цілого ряду податків оподатковувались за загальною схемою оподаткування або переходили на спрощену систему оподаткування за умови наявності відповідних підстав згідно з Указом Президента України про спрощену систему оподаткування.

Сплата торгового патенту відображається записом: Дт 39 Кт 31, а зарахування його в сплату податку на прибуток Дт 641 Кт 39. Деякі підприємства сплату торгового патенту відображають записом: Дт 641 Кт 31

Приклад Підприємство протягом кварталу заплатило до місцевого бюджету 300 грн. за торговий патент. Сума податку на прибуток за даними декларації склала 400 грн.

 

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+