Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

4.5. Особливості оподаткування сільськогосподарських підприємств

4.5. Особливості оподаткування сільськогосподарських підприємств

Оподаткування сільськогосподарських підприємств здійснюється згідно з Законом України „Про оподаткування прибутку підприємств" (22.05.97р.), Закон України „Про ПДВ", Законом України „Про плату за землю" та інших законів. Деякі сільськогосподарські підприємства здійснюють оподаткування своєї діяльності згідно з Законом України „Про фіксований сільськогосподарський податок". Цей Закон визначає механізм сплати фіксованого сільськогосподарського податку, що сплачується сільськогосподарськими виробниками у грошовій формі або у вигляді поставок сільськогосподарської продукції.

Сплата фіксованого сільськогосподарського податку звільняє сільськогосподарські підприємства від цілого ряду податків та обов'язкових платежів:

податок на прибуток підприємств;

плата за землю;

податок з власників транспортних засобів;

комунальний податок;

збору на геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету;

плати на придбання торгового патенту;

збору на спеціальне використання природних ресурсів (плата за воду).
В той же час, у зв'язку з прийняттям Державного бюджету на 2005 рік,

вище зазначені суб'єкти господарювання зобов'язані сплачувати наступні обов'язкові платежі:

у Фонд страхування від нещасного випадку;

у Фонд страхування на випадок безробіття - 1,6%;

у Фонд страхування від непрацездатності - 2,9%;

до Пенсійного фонду - 6,46% (за працівників-інвалідів - 0,8%).
Юрособи-єдинники сплачують єдиний податок за ставками 6% та 10% від

виручки, отриманої 31 березня 2005 року та пізніше.

Платниками фіксованого сільськогосподарського податку є сільськогосподарські підприємства різних організаційно-правових форм, які займаються виробництвом (вирощуванням), переробкою та збутом сільськогосподарської продукції, в яких сума одержана від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки за попередній звітний рік перевищує 50% загальної суми валового доходу підприємства.

Ставка фіксованого сільськогосподарського податку з 1 га сільськогосподарських угідь встановлена у % до їх грошової оцінки, проведеної за станом на 1.07.95р. відповідно до методики, затвердженої Кабміном України в таких розмірах:

а) для ріллі, сіножатей, пасовищ - 0,15;

б) для багаторічних насаджень - 0,09.

Грошова оцінка сільськогосподарських угідь за необхідності може уточнюватись згідно з змінами законодавства.

Платники фіксованого податку визначають суму цього податку на поточний рік у порядку і розмірах, передбачених вище названим законом і подають розрахунок місцевим органам ДПА до 1.01. поточного року.

Сплата податку проводиться щомісячно до 20 числа наступного місяця у розмірі третини суми податку, визначеної на кожен квартал від річної суми податку у таких розмірах:

квартал- 10%;

квартал- 10%;

квартал - 50%;

квартал - 30%.

Єдиний сільськогосподарський податок включається у витрати підприємства, які його відносять здебільшого до адміністративних витрат. При нарахуванні податку проводиться запис Дт 92 Кт 641, при сплаті - Дт 641 Кт 31. Нарахування цього податку може відображатися і іншим бухгалтерським проведенням: Дт 84 Кт 641, Дт 23 Кт 641 (якщо не ведеться відокремлений облік адміністративних витрат) (додат. З).