Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

4.4.3. Управління об'єктом інтелектуальної власності на етапі набуття прав

Якщо отримано результат інтелектуальної діяльно­сті, що може відповідати юридичним вимогам до об'єкта прав інтелектуальної власності, наприклад, винаходу, ко­рисної моделі, промислового зразка, торговельної марки, комп'ютерної програми, твору літератури тощо, виникає принципове питання: "Чи слід надавати результату інтеле­ктуальної діяльності правову охорону патентом або свідо­цтвом?"

Надання правової охорони є доцільним, якщо:

об'єкт охорони є невідомим раніше, тобто він не є рівнем техніки;

охорона надає виключне право на об'єкт перед­бачуваної охорони;

об'єкт охорони є комерційне значущим;

об'єкт охорони сприятиме зменшенню витрат компанії;

об'єкт охорони сприяє задоволенню потреб спо­живача;

об'єкт охорони сприяє зміцненню положення на ринку чи положення компанії у певній галузі;

об'єкт охорони буде сприйнятий ринком, тобто буде на нього попит;

об'єкт охорони є таким, що потенційно може лі­цензуватися;

витрати на правову охорону будуть меншими ніж доход від його використання;

об'єкт охорони підвищує цінність сумарних акти­вів.

Але навіть якщо потенційний об'єкт охорони відпові­дає більшості з перерахованих вище критеріїв, слід поду­мати про альтернативний варіант охорони в режимі комер­ційної таємниці (ноу-хау). Така охорона доцільна у випадку, якщо охорона патентом чи свідоцтвом є слабкою і її може обійти конкурент, наприклад, отримавши схожий патент.

Якщо прийняте рішення про набуття правової охо­рони, то необхідно відповісти на друге важливе питання:

"Коли надавати правову охорону?". Як правило, не слід отримувати патент на початковій стадії розроблення ідеї або коли ще не готова виробнича база для її реалізації. У цьому випадку конкуренти, ознайомившись з описом вина­ходу, можуть випередити розробника об'єкта інтелектуаль­ної власності з виходом інноваційного товару на ринок. Оп­тимальним варіантом є отримання патенту в момент вихо­ду товару на ринок. У цьому випадку конкурент не встигне спрацювати на випередження.
Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+