Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

4.6. Правовий статус Державного комітету ядерного регулювання України

4.6. Правовий статус Державного комітету ядерного регулювання України

Правовий статус Державного комітету ядерного регулювання України регламентується Положенням, затвердженим Указом Президента України від 6 березня 2001 р. № 155/2001 «Про Положення про Державний комітет ядерного регулювання України».

Державний комітет ядерного регулювання України (далі — Держатомрегулювання України) є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, діяльність якого спрямовується й координується Кабінетом Міністрів України.

Держатомрегулювання України здійснює в межах своєї компетенції реалізацію державної політики у сфері використання ядерної енергії, забезпечення дотримання вимог ядерної та радіаційної безпеки.

Держатомрегулювання України у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, актами Президента України й Кабінету Міністрів України, а також означеним вище Положенням. У межах своїх повноважень Держатомрегулювання України організовує виконання актів законодавства та здійснює систематичний контроль за їх реалізацією.

Держатомрегулювання України узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення цього законодавства і в установленому порядку вносить їх на розгляд Президентові України та Кабінету Міністрів України.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+

4.6. Правовий статус Державного комітету ядерного регулювання України