Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

4.6.1. Загальні принципи організації пожежної безпеки

Забезпечення пожежної безпеки — невід'ємна частина державної діяльності щодо охорони життя та здоров'я людей, національного багатства та навколишнього середовища. Відповідно до статті 4 Закону України „Про пожежну безпеку" державні органи виконавчої влади та органи самоврядування усіх рівнів в межах своєї компетенції організовують розроблення та впровадження у відповідних галузях і регіонах організаційних і науково-технічних заходів щодо запобігання пожежам та їх гасіння, забезпечення пожежної безпеки населених пунктів і об'єктів.

Згідно діючого законодавства відповідальність за утримання промислового підприємства у належному протипожежному стані покладається безпосередньо на керівника (власника).

Власники підприємств, установ та організацій, а також орендарі зобов'язані:

—  розробляти комплексні заходи щодо забезпечення пожежної

безпеки;

— відповідно до нормативних актів з пожежної безпеки розробляти
і затверджувати положення, інструкції, інші нормативні акти, що діють
в межах підприємства, здійснювати постійний контроль за їх
додержанням;

— забезпечувати додержання протипожежних вимог стандартів,
норм, правил, а також виконання вимог приписів і постанов органів
державного пожежного нагляду;

— організовувати навчання працівників правилам пожежної безпеки
та пропаганду заходів щодо їх забезпечення;

— утримувати в справному стані засоби протипожежного захисту
і зв'язку, пожежну техніку, обладнання та інвентар, не допускати їх
використання не за призначенням;

—  створювати у разі потреби відповідно до встановленого порядку
підрозділи пожежної охорони та необхідну для їх функціонування
матеріально-технічну базу;

—   подавати на вимогу державної пожежної охорони відомості та
документи про стан пожежної безпеки об'єктів і продукції, що ними
виробляється;

—   здійснювати заходи щодо впровадження автоматичних засобів
виявлення та гасіння пожеж;

—   своєчасно інформувати пожежну охорону про несправність
пожежної техніки, систем протипожежного захисту, водопостачання тощо;

— проводити службові розслідування випадків пожеж.
Відповідно до статті 6 Закону громадяни України, іноземні

громадяни та особи без громадянства, які перебувають на території України зобов'язані:

—  виконувати правила пожежної безпеки, забезпечувати будівлі,
які їм належать на праві особистої власності, первинними засобами
гасіння пожеж і протипожежним інвентарем, виховувати у дітей
обережність у поводженні з вогнем;

—  повідомляти пожежну охорону про виникнення пожежі та вжити
заходів до її ліквідації, рятування людей і майна.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+