Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

4.6.2. Державний пожежний нагляд

В населених пунктах та на об'єктах незалежно від форм власності здійснюється державний пожежний нагляд. Органи державного пожежного нагляду відповідно до покладених на них завдань:

—   розробляють з участю зацікавлених організацій та органів
і затверджують загальнодержавні правила пожежної безпеки;

—   погоджують проекти державних і галузевих стандартів, норм,
правил та інших~нормативно-технічних документів, що стосуютьс$)
забезпечення пожежної безпеки, а також проектні рішення, на які »
встановлено норми і правила;

—   встановлюють порядок опрацювання і затвердженні
нормативних актів з питань пожежної безпеки, що діють на підприємств:
в установі та організації;

— здійснюють контроль за додержанням вимог актів законодавств
з питань пожежної безпеки;

— проводять згідно з чинним законодавством перевірки і дізнання
за повідомленнями та заявами про злочини, пов'язані з пожежами та
порушеннями правил пожежної безпеки.

Посадовими особами органів державного пожежного нагляду є державні інспектори з пожежного нагляду, які мають право:

— проводити в будь-який час у присутності власника чи його
представника пожежно-технічні обстеження і перевірки підконтрольних
об'єктів незалежно від форм власності, одержувати від власника
необхідні пояснення, матеріали та інформацію;

— давати (надсилати) керівникам органів виконавчої влади та
самоврядування різних рівнів, керівникам та іншим посадовим особам
підприємств, установ та організацій, а також громадянам обов'язкові
для виконання розпорядження (приписи) про усунення порушень
і недоліків з питань пожежної безпеки.   У разі порушення правил
пожежної безпеки, або з інших причин, що створюють загрозу
виникнення пожежі, або перешкоджають її гасінню та евакуації людей
припиняти чи забороняти роботу підприємств, окремих виробництв,
дільниць, агрегатів;

— здійснювати контроль за виконанням протипожежних вимог,
передбачених нормативно-технічними документами," під час
проектування, будівництва, реконструкції, технічного переоснащення
чи розширення, капітального ремонту підприємств, будівель, споруд та
інших об'єктів. У разі виявлення порушень забороняти до їх усунення
випуск і застосування проектів, зупиняти проведення будівельно-
монтажних робіт;

— притягати до адміністративної відповідальності посадових осіб,
інших працівників підприємств, установ, організацій та громадян, винних
у порушенні встановлених законодавством вимог пожежної безпеки,
невиконанні приписів, постанов органів державного пожежного нагляду,
використанні пожежної техніки та засобів пожежогасіння не за
призначенням;

— застосовувати штрафні санкції до підприємств, установ та
організацій за порушення встановлених законодавством вимог пожежної
безпеки, невиконання розпоряджень (приписів) посадових осіб органів
державного пожежного нагляду.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+