Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

4.6.2. Державний пожежний нагляд

В населених пунктах та на об'єктах незалежно від форм власності здійснюється державний пожежний нагляд. Органи державного пожежного нагляду відповідно до покладених на них завдань:

—   розробляють з участю зацікавлених організацій та органів
і затверджують загальнодержавні правила пожежної безпеки;

—   погоджують проекти державних і галузевих стандартів, норм,
правил та інших~нормативно-технічних документів, що стосуютьс$)
забезпечення пожежної безпеки, а також проектні рішення, на які »
встановлено норми і правила;

—   встановлюють порядок опрацювання і затвердженні
нормативних актів з питань пожежної безпеки, що діють на підприємств:
в установі та організації;

— здійснюють контроль за додержанням вимог актів законодавств
з питань пожежної безпеки;

— проводять згідно з чинним законодавством перевірки і дізнання
за повідомленнями та заявами про злочини, пов'язані з пожежами та
порушеннями правил пожежної безпеки.

Посадовими особами органів державного пожежного нагляду є державні інспектори з пожежного нагляду, які мають право:

— проводити в будь-який час у присутності власника чи його
представника пожежно-технічні обстеження і перевірки підконтрольних
об'єктів незалежно від форм власності, одержувати від власника
необхідні пояснення, матеріали та інформацію;

— давати (надсилати) керівникам органів виконавчої влади та
самоврядування різних рівнів, керівникам та іншим посадовим особам
підприємств, установ та організацій, а також громадянам обов'язкові
для виконання розпорядження (приписи) про усунення порушень
і недоліків з питань пожежної безпеки.   У разі порушення правил
пожежної безпеки, або з інших причин, що створюють загрозу
виникнення пожежі, або перешкоджають її гасінню та евакуації людей
припиняти чи забороняти роботу підприємств, окремих виробництв,
дільниць, агрегатів;

— здійснювати контроль за виконанням протипожежних вимог,
передбачених нормативно-технічними документами," під час
проектування, будівництва, реконструкції, технічного переоснащення
чи розширення, капітального ремонту підприємств, будівель, споруд та
інших об'єктів. У разі виявлення порушень забороняти до їх усунення
випуск і застосування проектів, зупиняти проведення будівельно-
монтажних робіт;

— притягати до адміністративної відповідальності посадових осіб,
інших працівників підприємств, установ, організацій та громадян, винних
у порушенні встановлених законодавством вимог пожежної безпеки,
невиконанні приписів, постанов органів державного пожежного нагляду,
використанні пожежної техніки та засобів пожежогасіння не за
призначенням;

— застосовувати штрафні санкції до підприємств, установ та
організацій за порушення встановлених законодавством вимог пожежної
безпеки, невиконання розпоряджень (приписів) посадових осіб органів
державного пожежного нагляду.