Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

4.7.4. Облік витрат фінансової й інвестиційної діяльності та від надзвичайних подій

7.4. Облік витрат фінансової й інвестиційної діяльності та від надзвичайних подій

Синтетичний облік витрат фінансової й інвестиційної діяльності та від надзвичайних подій здійснюють відповідно на рахунках 95 «Фінансові витрати», 96 «Витрати від участі в капіталі», 97 «Інші витрати», 99 «Надзвичайні витрати». Аналітичний облік ведуть за статтями цих витрат.

Наприкінці звітного періоду вказані витрати списують на фінансові результати:

Дебет рахунка 79
(субрахунки 2, 3 або 4)

Кредит рахунків 95, 96, 97, 99.