Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

4.8.1. Аналітичний і синтетичний облік оптового товарообігу

8.1. Аналітичний і синтетичний облік оптового товарообігу

В оптових торгівельних підприємствах використовують такі способи зберігання й обліку товарів.

Порядок організації аналітичного обліку товарів на оптових базах і складах може бути партіонним (облікують кожну партію товарів, що надійшли), сортовим (товари зберігають і обліковують за гатунками) та оперативно-бухгалтерським.

За партіонного способу окремо зберігають і обліковують кожну партію товарів, що надійшли. На кожну партію товарів виписують товарний ярлик і нумерують.

Номер партії вказують на прибуткових і видаткових документах, надходження і відпуск товарів вказують у ярлику і у картці складського обліку товарів.

При сортовому способі товари зберігають за їхніми видами й сортами. Облік товарів ведуть за кількістю та вартістю у картках складського обліку.

Картки складського обліку товарів відкривають: за партіонного способу обліку — на кожну партію, при сортовому — на кожен вид (гатунок) товарів.

В оптовій торгівлі найпоширенішим є оперативно-бухгалтер­ський (сальдовий) метод обліку товарів.

Якщо торгівельне підприємство відмовилося від сплати розрахунково-грошових документів постачальника, воно має повідомити його про це, прийняти товари на відповідальне зберігання й обліковувати їх на позабалансовому рахунку до одержання вказівок постачальника про повернення товарів, переадресування або реалізацію їх.

Під час реалізації товарів зі складів відпуск їх здійснюють на підставі рахунків-фактур, в яких указують асортимент і кількість товарів, що відпускаються. Після відпуску (відвантаження) товарів рахунок-фактуру використовують для виписування платіжних документів для одержання оплати від покупця.

Аналітичний облік відвантажених товарів ведуть за кожним платіжним документом у відомостях обліку відвантажених і реалізованих товарів.

Дохід від продажу (реалізації) товарів підприємствами обліковують на субрахунку 702 «Дохід від реалізації товарів» рахунка 70 «Доходи від реалізації».

Відображення операцій за оптової торгівлі:

Надходження товарів від постачальників (за купівельною вартістю, без ПДВ):

Дебет рахунка 281             Кредит рахунка 631

Вхідний ПДВ відносять до податкового кредиту

Дебет рахунка 641             Кредит рахунка 631

Відвантаження (реалізація) товарів покупцям:

Дебет рахунка 36               Кредит рахунка 702

Списують собівартість реалізованих товарів (купівельну вартість товарів)

Дебет рахунка 902             Кредит рахунка 281

Податкове зобов’язання податку на додану вартість

Дебет рахунка 702             Кредит рахунка 641

Списують витрати обігу

Дебет рахунка 791             Кредит рахунків 92, 93

Закриття субрахунку 702 на результати діяльності

Дебет рахунка 702             Кредит рахунка 791

Віднесення собівартості реалізованих товарів на результати діяльності

Дебет рахунка 791             Кредит рахунка 902

Синтетичний та аналітичний облік відвантаження й реалізації товарів в оптових підприємствах ведуть аналогічно до обліку реалізації готової продукції на промислових підприємствах.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+