Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

4.8.2. Облік транзитного товарообігу

8.2. Облік транзитного товарообігу

У разі транзитної реалізації постачальники відвантажують покупцям товари, обминаючи склади й бази підприємства-посеред­ника. Така форма реалізації товарів прискорює просування їх до споживачів і знижує витрати обігу (вдається уникнути проміжних операцій із розвантаження, складування, зберігання й реалізації).

Реалізацію товарів транзитом здійснюють двома способами: за участі підприємства-посередника у розрахунках; без його участі у розрахунках.

За транзитної реалізації за участі у розрахунках підприємство-посередник не лише організовує обіг, а й розраховується за товари із постачальниками і з покупцями. На підставі договорів, укладених з постачальником і покупцем, підприємство-посеред­ник виписує постачальникові розпорядний документ на відвантаження товарів покупцеві, що містить перелік товарів, які підлягають відвантаженню. Копію надсилають покупцеві. На відвантажені товари постачальник виписує розрахунково-платіжні до­кументи, один комплект яких надсилають покупцеві, другий — підприємству-посереднику, яке має стягувати платежі за реалізовані товари з покупців і перераховувати їх постачальникові. Якщо транспортні витрати мають оплачуватися за рахунок покупця, а товар було доставлено транспортом постачальника, то в обох комплектах розрахункових документів зазначають суму транспортних витрат, які підлягають відшкодуванню. Якщо ці витрати має відшкодувати підприємство-посередник, їх визначають лише в його комплекті розрахункових документів.

Операції з транзитної реалізації товарів відображають у системі рахунків так само, як облік реалізації товарів зі складів, з
тією різницею, що придбання й відвантаження товарів покупцям відображають одночасно, рахунок 28 «Товари» пропускають.

За реалізації товарів транзитом без участі у розрахунках оптове підприємство виписує наряд і його копію покупцеві. Розрахунки за товари здійснює безпосередньо покупець, переказуючи кошти постачальникові товарів. Постачальники зобов’я­зані надсилати оптовим торговельним підприємствам копії пла­тіжних вимог, за якими здійснюється облік транзитного обігу. Операції з реалізації транзитом без участі у розрахунках не відображають на рахунках бухгалтерського обліку підприємства-посередника.

Реалізацію товарів слід відрізняти від внутрішньосистемного відпуску товарів, під яким розуміють відпуск товарів із баз і розподільних складів оптових підприємств іншим роздрібним підприємствам і підприємствам громадського харчування, які належать до складу однієї організації. Внутрішньосистемний відпуск товарів здійснюють у порядку їх переміщення за розпорядженням організацій. Такий відпуск товарів обліковують окремо від реалізації товарів стороннім покупцям на рахунку 683 «Внутрішньогосподарські розрахунки». Завдяки цьому уникають повторного відображення реалізації товарів. Відпущені товари з дебетом і кредитом рахунка 683 відображають в одній оцінці — за купівельними цінами, тому сальдо рахунок не має.

На суму відрахувань, одержаних на покриття витрат за внутрішньосистемним відпуском товарів, роблять запис:

Дебет рахунка 31               Кредит рахунка 719

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+