Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

4.9.1. Облік торговельних націнок

9.1. Облік торговельних націнок

Під час оприбуткування товарів на підприємствах роздрібної торгівлі встановлюють відсоток торговельної націнки, облік якої ведуть на субрахунку 285 «Торгова націнка». На підставі звіту про обіг товарів роблять записи у регістрах бухгалтерського обліку з нарахування торговельної націнки:

Дебет рахунків 281, 282    Кредит рахунка 285

Наприкінці звітного періоду складають розрахунок розподілу торговельної націнки між реалізованими й нереалізованими товарами.

Сума торговельної націнки на реалізовані товари визначається як добуток продажної (роздрібної) вартості реалізованих товарів і середнього відсотка торговельної націнки. Середній відсоток торговельної націнки визначають діленням суми залишку торговельних націнок на початок звітного місяця і торговельних націнок у продажній вартості одержаних у звітному місяці товарів на суму продажної (роздрібної) вартості залишку товарів на початок звітного місяця та продажної (роздрібної) вартості одержаних у звітному місяці товарів.

Розрахунок середнього відсотка торговельної націнки:

Втн = (ТНп + ТНзв) : (Тп + Тзв),

де Втн — середній відсоток торговельої націнки; ТНп — залишок торговельних націнок на початок звітного місяця: ТНзв — сума торговельних націнок за звітний місяць; Тп — продажна вартість залишку товарів на початок звітного місяця; Тзв — продажна вартість отриманих товарів у звітному місяці.

Розрахунок торговельної націнки, що припадає на реалізовані товари:

Тн.реал = Треал × Втн,

де Тн.реал — сума торговельної націнки на реалізовані товари; Треал — продажна вартість реалізованих товарів.

Розрахунок собівартості реалізованих товарів:

Среал = Треал – Тн.реал,

де Среал — собівартість реалізованих товарів.

Списання за розрахунками суми торговельної націнки на реалізовані товари відображають за дебетом субрахунка 285 і кредитом субрахунків 281 і 282.

Облік одержаних товарів підприємством роздрібної торгівлі здійснюють залежно від того, за якими цінами одержано товари — регульованими чи нерегульованими. При цьому роздрібне торговельне підприємство одержує у розпорядження торговельну знижку в повному розмірі у разі, якщо придбання товарів безпосередньо у постачальників-виробників товарів. Якщо товар у роздрібну мережу находить через посередницьку ланку, тобто від торговельних баз і складів, то роздрібне підприємство одержує торговельну знижку не в повному обсязі, а частку її, що відповідає плановим витратам і нагромадженням у цій ланці. Іншу частину торговельної знижки утримують на користь торговельних баз і складів.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+