Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

4.9.2. Аналітичний і синтетичний облік роздрібного товарообігу

9.2. Аналітичний і синтетичний облік роздрібного товарообігу

Облік товарів ведуть за місцями зберігання та матеріально відповідальними особами або бригадами (за бригадної матеріальної відповідальності продавців).

Одержують товари, як правило, матеріально відповідальні особи.

Ваговий товар, що надійшов, приймають за чистою масою (маса нетто), тобто без обліку маси тари. Тому в товарних документах окремо фіксують масу тари. Облік товарів проводять за місцями їх зберігання та матеріально відповідальними особами лише у вартісному вираженні без розподілу за окремими товарами. Кількісний облік товарів зазвичай здійснюють за товарами, стосовно яких потрібен особливий контроль (коштовне каміння, вироби із золота тощо).

На кожну матеріально відповідальну особу відкривають особовий рахунок, в якому роблять записи з оприбуткування й витрачання товарів і виводять залишки на звітну дату. Кожна матеріально відповідальна особа складає у встановлений термін товар­ний звіт, який із доданими до нього прибутково-видатковими документами є підставою для запису за рахунками синтетичного й аналітичного обліку в Журналі 5 або 5-а (розділ ІV).

Підприємства роздрібної торгівлі, як правило, реалізують товари за готівку. Розмір реалізації дорівнює сумі готівки, яка надійшла до каси за продані товари. Суму виручки встановлюють на підставі показників касового лічильника й одночасного підрахунку чеків у продавців. Підставою для відображення в обліку операцій із реалізації товарів є звіт касира і товарний звіт матеріально відповідальної особи (із доданими документами).

Відпуск товарів у дрібнороздрібну мережу (кіоски, ларки, лот­ки) оформлюють видатково-прибутковими накладними, які виписують у двох примірниках. Один примірник передають особі, яка одержала товар, другий залишається в матеріально відповідальної особи, яка відпустила товар. У накладній зазначають най­менування, гатунок, продажну ціну й вартість відпущених товарів. У бухгалтерії відпуск товарів у дрібнороздрібну мережу реєструють у Книзі обліку дрібнооптового відпуску товарів і розрахунків із продавцями.

Після реєстрації товарів продавці здають виручку до каси фір­ми (магазину) про що роблять відмітку у видатково-прибутковій накладній із зазначенням номера і дати прибуткового касового ордера, завіреного підписом бухгалтера. У встановлений термін матеріально відповідальні особи, за якими закріплена дрібнороздрібна мережа, передають використані видатково-прибуткові накладні до бухгалтерії. У графі «Прибуток» товарного звіту в хронологічному порядку перелічують усі видатково-прибуткові на-
кладні, на підставі яких були оприбутковані товари і тара. У графі «Видаток» на підставі виписаних квитанцій показують суму виручки від реалізації товарів. В окремій графі відображають вартість повернених товарів. Перевірені товарні звіти записує бухгалтер у «Відомість прийнятих від підзвітних матеріально відповідальних осіб товарних звітів», на підставі яких роблять записи:

На суму виручки за товари за продажними цінами (разом із торгівельними знижками, націнкою на товари), переданої підзвіт­ними особами до каси фірми (магазину) або до установи банку:

Дебет рахунка 301             Кредит рахунка 702

На суму ПДВ:

Дебет рахунка 702             Кредит рахунка 641

Вартість реалізованих товарів за продажними цінами на підставі товарних звітів матеріально відповідальних осіб списують з їхнього підзвіту записом:

Дебет рахунка 902             Кредит рахунка 283

Щоб визначити купівельну вартість цих товарів і валовий дохід від їх реалізації, наприкінці місяця розраховують і списують суму торговельної націнки (знижки), яка зменшує вартість реалізованих товарів:

Дебет рахунка 285             Кредит рахунка 283

Отримані доходи й витрати відносять до результатів діяльності:

Дебет рахунка 791             Кредит рахунка 902

Дебет рахунка 702             Кредит рахунка 791

Перерахування до бюджету сум ПДВ й акцизного збору:

Дебет рахунка 641             Кредит рахунка 311

У разі реалізації товарів у кредит їхню вартість цілком включають до валового доходу торговельного підприємства за датою фактичного відпуску товарів покупцеві. Тому на всю вартість реа­лізованих у кредит товарів роблять запис:

На суму початкових платежів готівкою до каси:

Дебет рахунка 30               Кредит рахунка 702

На суму наданого кредиту

Дебет рахунка 36               Кредит рахунка 702

При цьому за кредитом рахунка 702 відображають всю вартість реалізованих у кредит товарів.

Водночас із матеріально відповідальних осіб списують роздрібну ціну проданих товарів:

Дебет рахунка 902             Кредит рахунка 283

Торговельну націнку (знижку) за товарами, проданими в кредит, наприкінці місяця списують у загальноприйнятому порядку (методом «червоне сторно»)

Дебет рахунка \902\           Кредит рахунка \285\

Із надходженням грошей від покупця на погашення кредиту робиться запис:

Дебет рахунка 31               Кредит рахунка 36

Оплата окремих товарів високої продажної вартості, можна проводити через Ощадбанк розрахунковими чеками. У бухгалтерському обліку торгівельного підприємства це відображають записом:

Дебет рахунка 331             Кредит рахунка 702

Оплата розрахункових чеків:

Дебет рахунка 311             Кредит рахунка 331

Наявну виручку від реалізації товарів підприємствами роздріб­ної торгівлі вносять до банку для зарахування на розрахунковий рахунок. При цьому на підставі квитанції, виданої банком чи копії супровідної відомості на здачу виручки інкасаторам робиться запис:

Дебет рахунка 311             Кредит рахунка 331

Такий порядок зумовлено тим, що банк, як правило, передані йому гроші зараховує на рахунок торговельного підприємства і на підставі виписки банку робиться запис:

Дебет рахунка 791             Кредит рахунка 902

Сальдо рахунка 33 «Інші кошти», субрахунок 3 «Грошові кош­ти в дорозі» може бути лише дебетовим. Якщо окремі суми на 1 число наступного місяця не будуть переказані на рахунок торговельного підприємства, бухгалтерія має вжити заходів, аби розшукати суми, які не надійшли.

 

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+