Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

5. 8.2. Опосередкована робота

Надання батькам інформаційних проспектів, послуг, опису квалі­фікації персоналу, розкладу роботи спеціалістів, змісту занять.

Інформація про те, у яких випадках слід звертатися до конкрет­них спеціалістів.

Підготовка інформаційного бюлетеня та його регулярне розси­лання.

Організація виставок книг чи ігрового матеріалу в методичному кабінеті або куточку для батьків.

Підготовка письмових пропозицій щодо домашніх занять, захо­дів, що готуються, відпочинку.

Підготовка буклета, що пояснює процедури тестування, оціню­вання, перевірки ходу виконання реабілітаційного плану, інтерпре­тація результатів.

Видача батькам книг для опрацювання або копіювання для них потрібних фрагментів.

Розсилання або передача запитань для з'ясування потреб і думок батьків про послуги.

Підготовка відеопрограми для батьків.

Організація стенда або дошки оголошень в кімнаті, де батьки че­кають дітей.

Написання статей для місцевих журналів або газет, надання бать­кам вирізок із журналів і газет.

Підготовка навчального посібника або посібника для батьків.