Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

5.1. Облік розрахунків з бюджетом з акцизного збору

5.1.Облік розрахунків з бюджетом з акцизного збору

Акцизний збір, так само як і ПДВ, відноситься до непрямих податків, тобто податків, які не є витратами підприємства. Цей податок сплачується підприємствами, які виготовляють окремі види продукції (спиртні напої), або імпортують окремі види продукції.

Облік розрахунків з бюджетом з цього податку регламентується декретом Кабміну України „Про акцизний збір" від 26.12.1992р. та Законом України „Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби" від 15.09.95р., з наступними змінами і доповненнями. Згідно з ст. 1 декрету, акцизний збір - це непрямий податок за окремі товари (продукцію), визначені законом як підакцизні, який включається до ціни цих товарів (продукції).

В ст. 2 декрету наводиться перелік платників цього податку. Такими платниками є підприємства, які виготовляють підакцизну продукцію, або імпортують на митну територію України такі товари.

Об'єктами оподаткування цим податком є:

а) суб'єкти підприємницької діяльності, а також їх філії, відділення (інші відокремлені підрозділи) - виробники підакцизних товарів на митній території України, у тому числі з давальницької сировини по товарах (продукції), на які встановлено ставки акцизного збору у твердих сумах, а також замовники, за дорученням яких виготовляється продукція на давальницьких умовах по товарах, на які встановлено ставки акцизного збору у відсотках до обороту, які сплачують акцизний збір виробнику;

б) нерезиденти, які здійснюють виготовлення підакцизних товарів (послуг) на   митній   території   України   безпосередньо   або   через   їх   постійні представництва чи осіб, прирівняних до них згідно із законодавством;

в) будь-які суб'єкти підприємницької діяльності, інші юридичні особи, їх філії, відділення, інші відокремлені підрозділи, які імпортують на митну територію України підакцизні товари, незалежно від наявності внесених до них іноземних інвестицій;

г) фізичні особи - резиденти або нерезиденти, які ввозять (пересилають) підакцизні  речі  або  предмети на митну територію  України у вигляді супроводжувального або несупроводжувального багажу, а також фізичні особи, які одержують такі підакцизні речі (предмети), переслані (надіслані) з-за митного кордону України у вигляді поштових чи інших відправлень або несупроводжувального багажу, в обсягах або вартістю, що перевищують норми безмитного провезення (пересилання) для таких фізичних осіб, визначені митним законодавством;

д) юридичні або фізичні особи, які купують (одержують в інші форми володіння, користування або розпорядження) підакцизні товари у податкових агентів.

Акцизний збір обчислюється за ставками у відсотках до обороту з продажу.

Датою виникнення податкового зобов'язання з акцизного збору є, так звана, „перша подія" (або дата відвантаження або поступлення коштів).

Датою виникнення податкового зобов'язання з придбання імпортних товарів є дата розмитнення таких товарів. При здійсненні експорту підакцизних товарів за іноземну валюту акцизний збір не сплачується.

Продаж марок акцизного збору українським виробникам алкогольних напоїв проводиться на підставі:

довідок про сплату суми акцизного збору, яка розрахована за ставками на готову продукцію;

заявки-розрахунку кількості марок акцизного збору, що може отримати суб'єкт підприємницької діяльності відповідно до сплаченої суми акцизного збору.

Сума акцизного збору, яка підлягає сплаті до бюджету, визначається самостійно платником податку в спеціальному розрахунку, який подається в місцеві органи ДПА щомісячно. Цей розрахунок складається з двох розділів. В першому розділі „Обчислення акцизного збору" визначається сума податкових зобов'язань, які підлягають сплаті до бюджету. В другому розділі „Результати перерахунку акцизного збору" відображаються суми сплаченого податку у вигляді щоденних платежів, придбання акцизних марок, сума надмірно сплаченого податку. На зворотній стороні розрахунку дається розшифровка оборотів, які не підлягають оподаткуванню акцизним збором (додат. К).

При нарахуванні акцизного збору, пов'язаного з продажем підакцизної продукції складається запис Дт 70,71 Кт 641 (аналітичний рахунок „Акцизний збір").

Акцизний збір сплачений при розмитненні імпортних товарів збільшує їхню вартість - Дт 20,22,28 Кт 641, сплата акцизного збору - Дт 641 Кт 31.

Зарахування переплати інших податків в сплату акцизного збору - Дт 641 "акцизний збір" Кт 641 „ПДВ".

Синтетичний облік акцизного збору ведеться в журналі-ордері №8 при журнально-ордерній формі, в журналі №3 - при журнальній формі, або у відповідній машинограмі.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+