Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

5.2. Облік розрахунків з бюджетом із сплати за землю

5.2.Облік розрахунків з бюджетом із сплати за землю

Облік розрахунків з бюджетом з плати за землю ведеться згідно з Законом України „Про плату за землю" від 03.07.1992р., з наступними змінами і доповненнями. В цьому Законі дається визначення цього податку, а саме, плата за землю є відповідним податком, який сплачують платники за використання земельних ресурсів держави. Розмір податку не залежить від результатів діяльності підприємств.

Об'єктом оподаткування цим податком є земельна ділянка, а також земельна частка, пай, які перебувають у власності або користуванні, в т. ч. на умовах оренди.

Суб'єктами плати за землю є власники земельних ділянок, паїв, землекористувачі, в т. ч. орендарі.

Ставки плати за землю залежать від якості землі і місця її знаходження. В зв'язку з цим в Законі України виділені окремі розділи щодо плати за землі сільськогосподарського призначення (розділ 2), плати за землі населених пунктів (розділ 3), промисловості, транспорту, лісового і водного фондів (за межами населених пунктів).

Ставки земельного податку сільськогосподарського призначення встановлюється у відсотках від їх грошової оцінки в таких розмірах:

для ріллі, сіножатей, пасовищ - 0,1%;

для багаторічних насаджень - 0,03%.

Ставки земельного податку в населених пунктах залежить від групи населених пунктів з чисельністю населення. Крім цього, при визначені податку за землі в населених пунктах, враховується коефіцієнт в м. Києві, Сімферополі, Севастополі, містах обласного підпорядкування. Окремі коефіцієнти розраховуються при визначенні податку в курортних зонах.

Юридичні особи самостійно обчислюють суми податку, виходячи з вимог Закону за формою встановленою ДПАУ, щороку станом на 01.01 і до 01.02 подають відповідні дані місцевим органам ДПА (додат. Л).

Земельний податок сплачується рівними частинами власниками земельних ділянок - виробниками сільськогосподарської продукції та громадянами - до 15 серпня і 15 листопада, а всіма іншими платниками, щоквартально до 15 числа наступного за звітним кварталом місяця.

При нарахуванні земельного податку в бухгалтерському обліку складаються наступні проведення: Дт 91,92,93,94 Кт 641"Плата за землю"; при перерахунку цього податку - Дт 641 Кт 31,30.

Дт 641 Кт 641 - зарахування переплати по окремих податках в сплату податку за землю.

Синтетичний облік земельного податку ведеться в журналі-ордері №8 при журнально-ордерній формі, в журналі №3 - при журнальній формі, або у відповідній машинограмі.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+