Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

5.1.2. Населення

Упродовж століть населення з Європи емігрувало до інших частин земної кулі. Нині, навпаки, до Європи прибувають вихідці з інших регіонів, у Західній Європі налічується 12-13 млн іно­земних працівників.

Більша частина європейських народів (їх кілька десятків) на­лежить до індоєвропейської сім'ї. Поряд з мононаціональними у Європі є країни з розмаїтим національним складом. У Європі найвищий на планеті рівень урбанізації — у містах проживає 70, а подекуди і більше відсотків населення. В Європі є чимало мега-полісів (злиттів великих міст). Автомобіль та інші види транс­порту сприяли субурбанізації — відпливу населення з центрів міських агломерацій до приміських територій (suburb у пере­кладі з англ. — передмістя).

У Європі співіснують різні світові релігії, але загальні законо­мірності такі: на півночі переважає протестантство, на півдні — католицизм, у центрі — католицизм і протестантство представ­лені однаковою мірою, на сході — православна віра.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+