Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

5.7. Адміністративна відповідальність за правопорушення в галузі використання та охорони природних ресурсів

5.7. Адміністративна відповідальність за правопорушення в галузі використання та охорони природних ресурсів

Адміністративні правопорушення в галузі використання й охорони природних ресурсів — це протиправні, винні (умисні або необережні) дії (чи бездіяльність), які посягають на природне середовище і за які законом передбачено адміністративну відповідальність.

У главі 7 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачені конкретні склади адміністративних правопорушень у цій галузі. Адміністративна відповідальність настає за такі адміністративні правопорушення:

псування і забруднення сільськогосподарських та інших земель (ст. 52);

порушення правил використання земель (ст. 53);

самовільне зайняття земельної ділянки (ст. 53-1);

приховування або перекручення даних земельного кадастру (ст. 53-2);

несвоєчасне повернення тимчасово займаних земель або неприведення їх у стан, придатний для використання за призначенням (ст. 54);

самовільне відхилення від проектів внутрішньогосподарського землеустрою (ст. 55);

знищення межових знаків (ст. 56);

порушення вимог щодо охорони надр (ст. 57);

порушення правил і вимог проведення робіт з геологічного вивчення надр (ст. 58);

порушення правил охорони водних ресурсів (ст. 59);

порушення вимог охорони територіальних і внутрішніх морських вод від забруднення й засмічення (ст. 59-1);

порушення правил водокористування (ст. 60);

пошкодження водогосподарських споруд і пристроїв, порушення правил їх експлуатації (ст. 61);

невиконання обов’язків щодо реєстрації в суднових документах операцій зі шкідливими речовинами й сумішами (ст. 62);

незаконне використання земель державного лісового фонду (ст. 63);

порушення встановленого порядку використання лісосічного фонду, заготівлі й вивезення деревини, заготівлі живиці (ст. 64);

незаконні порубка, пошкодження та знищення лісових культур і молодняка (ст. 65);

знищення або пошкодження полезахисних лісових смуг та захисних лісових насаджень (ст. 65-1);

знищення або пошкодження підросту в лісах (ст. 66);

здійснення лісових користувань не у відповідності з метою або вимогами, передбаченими в лісорубному квитку (ордері) або лісовому квитку (ст. 67);

порушення правил відновлення й поліпшення лісів, використання ресурсів спілої деревини (ст. 68);

пошкодження сінокосів і пасовищних угідь на землях державного лісового фонду (ст. 69);

самовільне сінокосіння й випасання худоби, самовільне збирання дикорослих плодів, горіхів, грибів, ягід (ст. 70);

введення в експлуатацію виробничих об’єктів без обладнання, що запобігає шкідливому впливу на ліси (ст. 71);

пошкодження лісу стічними водами, хімічними речовинами, нафтою й нафтопродуктами, шкідливими викидами, відходами й покидьками (ст. 72);

засмічення лісів відходами (ст. 73);

знищення або пошкодження лісоосушувальних каналів, дренажних систем і шляхів на землях державного лісового фонду (ст. 74);

знищення або пошкодження відмежувальних знаків у лісах (ст. 75);

знищення корисної для лісу фауни (ст. 76);

порушення вимог пожежної безпеки в лісах (ст. 77);

самовільне випалювання сухої рослинності або її залишків (ст. 77-1);

порушення порядку здійснення викиду забруднюючих речовин в атмосферу або шкідливого впливу на неї фізичних та біологічних чинників (ст. 78);

порушення порядку здійснення діяльності, спрямованої на штучні зміни стану атмосфери й атмосферних явищ (ст. 78-1);

недотримання вимог щодо охорони атмосферного повітря під час введення в експлуатацію й експлуатації підприємств і споруд (ст. 79);

недотримання екологічних вимог під час проектування, розміщення, будівництва, реконструкції та прийняття в експлуатацію об’єктів або споруд (ст. 79-1);

випуск в експлуатацію транспортних та інших пересувних засобів з перевищенням нормативів вмісту забруднюючих речовин у викидах (ст. 80);

експлуатація автомототранспортних та інших пересувних засобів з перевищенням нормативів вмісту забруднюючих речовин у викидах (ст. 81);

порушення правил складування, зберігання, розміщення, транспортування, утилізації, ліквідації та використання відходів (ст. 82);

порушення правил ведення первинного обліку та здійснення контролю за операціями поводження з відходами або неподання чи подання звітності щодо утворення, використання, знешкодження та видалення відходів (ст. 82-1);

виробництво продукції з відходів чи з їх використанням без відповідної нормативно-технічної та технологічної документації (ст. 82-2);

приховування, перекручення або відмова від надання повної та достовірної інформації за запитами посадових осіб і зверненнями громадян та об’єднань їх щодо безпеки утворення відходів та поводження з ними (ст. 82-3);

змішування чи захоронення відходів, для утилізації яких в Україні існує відповідна технологія, без спеціального дозволу (ст. 82-4);

порушення правил передачі відходів (ст. 82-5);

порушення встановлених правил і режиму експлуатації установок і виробництв з оброблення та утилізації відходів (ст. 82-6);

порушення правил застосування, зберігання, транспортування, знешкодження, ліквідації та захоронення пестицидів і агрохімікатів, токсичних хімічних речовин та інших препаратів (ст. 83);

порушення законодавства про захист рослин (ст. 83-1);

порушення правил використання об’єктів тваринного світу (ст. 85);

виготовлення та збут заборонених знарядь добування об’єктів тваринного або рослинного світу (ст. 85-1);

експлуатація на водних об’єктах водозабірних споруд, не забезпечених рибозахисним обладнанням (ст. 86-1);

порушення вимог щодо охорони середовища перебування й шляхів міграції, переселення, акліматизації та схрещування диких тварин (ст. 87);

незаконне вивезення з України й увезення на її територію об’єктів тваринного і рослинного світу (ст. 88);

порушення порядку придбання чи збуту об’єктів тваринного або рослинного світу, правил утримання диких тварин у неволі або в напіввільних умовах (ст. 88-1);

порушення правил створення, поповнення, зберігання, використання або державного обліку зоологічних, ботанічних колекцій та торгівлі ними (ст. 88-2);

жорстке поводження з тваринами (ст. 89);

порушення вимог щодо охорони видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України (ст. 90);

невиконання правил і норм у процесі створення, виробництва, зберігання, транспортування, використання, знешкодження, ліквідації, захоронення мікроорганізмів, біологічно активних речовин та інших продуктів біотехнологій (ст. 90-1);

порушення правил охорони та використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду (ст. 91);

невиконання вимог екологічної безпеки в процесі впровадження відкриттів, винаходів, корисних моделей, промислових зразків, раціоналізаторських пропозицій, нової техніки, технологій і систем, речовин і матеріалів (ст. 91-1);

перевищення лімітів та нормативів використання природних ресурсів (ст. 91-2);

приховування перевищення встановлених лімітів на обсяги утворення та розміщення відходів (ст. 91-3).

Справи про ці правопорушення розглядають:

органи державного геологічного контролю (ст. 57, 58);

органи, установи та заклади державної санітарно-епідеміо­логічної служби (ст. 78, 80—83, 90-1);

органи земельних ресурсів (ст. 52, 53, 53-1, 53-2, 54, 55, 56);

спеціально уповноважені органи виконавчої влади у сфері захисту рослин (ст. 83-1);

спеціально уповноважені органи виконавчої влади в галузях водного господарства, геології та використання надр (ст. 59, 60, 67);

органи рибоохорони (ст. 86-1, 91-2);

органи лісового господарства (ст. 63—70, 73, 75, 77);

органи мисливського господарства (ст. 91-2);

органи спеціально уповноваженого центрального органу вико­навчої влади в галузі екології та природних ресурсів (ст. 52—55, 57—74, 76—77-1, 78, 78-1—79-1, 80—83, 86-1, 87, 89, 91-1—91-3).

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+