Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

5.6. Державний контроль у галузі використання та охорони природних ресурсів

5.6. Державний контроль у галузі використання та охорони природних ресурсів

Правовий статус Державної екологічної інспекції Міністерства екології та природних ресурсів України регламентується Положенням, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 1998 р. № 244 (зі змінами) «Про затвердження Положення про Державну екологічну інспекцію Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України».

Державна екологічна інспекція Мінекоресурсів (далі — Державна екологічна інспекція) — це система органів виконавчої влади, що організовують, здійснюють контроль у галузі охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів та радіаційної безпеки.

До складу Державної екологічної інспекції входять Головна державна екологічна інспекція, державні інспекції охорони Чорного й Азовського морів, державні екологічні інспекції територіа­льних органів Мінекоресурсів України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києва та Севастополі (далі — органи Дер­жавної екологічної інспекції).

Державна екологічна інспекція в межах повноважень, визначених вказаним Положенням, забезпечує контроль за дотриманням юридичними та фізичними особами законів України, постанов Верховної Ради України, актів Президента України й Кабі­нету Міністрів України та інших актів законодавства в галузі охорони, раціонального використання природних ресурсів та радіаційної безпеки.

У процесі виконання своїх повноважень органи Державної екологічної інспекції координують роботу органів контролю спеціально уповноважених державних органів у галузі охорони навколишнього природного середовища й раціонального використання природних ресурсів, а також виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі створення) рад з питань здійснення делегованих їм повноважень органів виконавчої влади щодо контролю за дотриманням природоохоронного законодавства, використанням і охороною природних ресурсів.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+

5.6. Державний контроль у галузі використання та охорони природних ресурсів