Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

5.6.3. Головний Державний інспектор України

5.6.3. Головний Державний інспектор України

Керівництво Державною екологічною інспекцією здійснює Головний державний інспектор України з охорони навколишнього природного середовища.

Головний державний інспектор України з охорони навколишнього природного середовища призначається на посаду Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра екології та природних ресурсів України.

Головний державний інспектор України з охорони навколишнього природного середовища має першого заступника, який одно­часно є начальником Головної державної екологічної інспекції, та заступників, які є заступниками начальника Головної державної екологічної інспекції.

Головними державними інспекторами з охорони навколишнього природного середовища Чорного й Азовського морів є начальники державних інспекцій охорони Чорного й Азовського морів, а їхні заступники — заступниками зазначених головних державних інспекторів.

Головними державними інспекторами з охорони навколишнього природного середовища Автономної Республіки Крим,
областей, міст Києва та Севастополя є відповідно голова Республіканського комітету охорони навколишнього середовища та природних ресурсів Автономної Республіки Крим і начальники державних управлінь екологічної безпеки в областях, містах Києві та Севастополі, а їхні заступники (начальники державних екологічних інспекцій) — заступниками зазначених головних державних інспекторів.

Старшими державними інспекторами України з охорони навколишнього природного середовища є начальники відділів, їхні заступники й керівники секторів Головної державної екологічної інспекції, а державними інспекторами України — головні провідні спеціалісти й спеціалісти цієї інспекції.

Старшими державними інспекторами з охорони навколишнього природного середовища є начальники відділів, їхні заступники, керівники секторів органів Державної екологічної інспекції (крім Головної державної екологічної інспекції), начальники міжрайонних, районних і міських державних екологічних інспекцій, а державними інспекторами з охорони навколишнього природного середовища є головні, провідні спеціалісти й спеціалісти державних екологічних інспекцій.

Заступники Головного державного інспектора України з охорони навколишнього природного середовища, а також головні державні інспектори охорони навколишнього природного середовища Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, охорони навколишнього природного середовища Чорного й Азовського морів та їхні заступники призначаються в установленому порядку Міністром екології та природних ресурсів України за погодженням з Головним державним інспектором України з охорони навколишнього природного середовища, а старші державні інспектори — з відповідними головними державними інспекторами.

Головний державний інспектор України з охорони навколишнього природного середовища має такі повноваження:

здійснює керівництво системою Державної екологічної інспекції;

забезпечує організацію виконання законів України, постанов Верховної Ради України, актів Президента України й Кабінету Міністрів України, наказів Мінекоресурсів України та інших центральних органів виконавчої влади з питань здійснення державного контролю за охороною навколишнього природного середовища, раціональним використанням природних ресурсів та радіаційною безпекою;

здійснює зв’язок між управлінням Мінекоресурсів України й органами Державної екологічної інспекції та забезпечує координацію їхньої діяльності в частині контролю за виконанням вимог та дотриманням регламентів, правил, інструкцій тощо в галузі охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів та радіаційної безпеки;

координує діяльність органів Мінекоресурсів України, інших центральних органів виконавчої влади з питань, що стосуються державного контролю в галузі охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів;

організовує виконання міждержавних, загальнодержавних, регіональних програм у частині, що стосується державного контролю у галузі охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів;

може надавати права державних інспекторів з охорони навколишнього природного середовища посадовим особам інших міністерств та центральних органів виконавчої влади, що здійснюють контроль у галузі охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів та радіаційної безпеки. Ці права визначаються його положенням, що затверджує Мінекобезпеки.

Рішення Головного державного інспектора України з охорони навколишнього природного середовища можуть бути оскаржені в судовому порядку. Оскарження рішень Головного державного інспектора України з охорони навколишнього природного середовища не зупиняє їхньої дії.

Працівникам Державної екологічної інспекції надається право носіння форми встановленого зразка. В органах Державної екологічної інспекції можуть створюватися спеціальні підрозділи, службовим особам яких надається також право носіння вогнепальної зброї та спеціальних засобів самооборони. Порядок і нормативи видачі зброї та спеціальних засобів самооборони встановлюються Мінекоресурсів України за погодженням з МВС.

Транспортні засоби й судна, що належать органам Державної екологічної інспекції, мають кольорографічне забарвлення й напис з емблемою (плавучі засоби — свій вимпел), обладнуються спеціальними світловими й звуковими сигналами за погодженням з органами МВС.

Державна екологічна інспекція утримується за рахунок коштів державного бюджету, а також коштів, отриманих за надання послуг екологічного характеру (у тому числі й під час здійснення екологічного контролю в пунктах пропуску через державний кордон), частини грошових стягнень та інших надходжень, пов’яза­них з порушенням природоохоронного законодавства.

Головна державна екологічна інспекція, державні інспекції охорони Чорного й Азовського морів є юридичними особами, мають самостійний баланс, рахунки в установах банків (у тому числі валютні), бланки й печатки із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

Головний державний інспектор України з охорони навколишнього природного середовища та його заступники, головні державні інспектори з охорони навколишнього природного середовища Чорного й Азовського морів, Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя та їхні заступники мають бланки із зображенням Державного Герба України та відповідним написом.