Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

5.6.3. Головний Державний інспектор України

5.6.3. Головний Державний інспектор України

Керівництво Державною екологічною інспекцією здійснює Головний державний інспектор України з охорони навколишнього природного середовища.

Головний державний інспектор України з охорони навколишнього природного середовища призначається на посаду Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра екології та природних ресурсів України.

Головний державний інспектор України з охорони навколишнього природного середовища має першого заступника, який одно­часно є начальником Головної державної екологічної інспекції, та заступників, які є заступниками начальника Головної державної екологічної інспекції.

Головними державними інспекторами з охорони навколишнього природного середовища Чорного й Азовського морів є начальники державних інспекцій охорони Чорного й Азовського морів, а їхні заступники — заступниками зазначених головних державних інспекторів.

Головними державними інспекторами з охорони навколишнього природного середовища Автономної Республіки Крим,
областей, міст Києва та Севастополя є відповідно голова Республіканського комітету охорони навколишнього середовища та природних ресурсів Автономної Республіки Крим і начальники державних управлінь екологічної безпеки в областях, містах Києві та Севастополі, а їхні заступники (начальники державних екологічних інспекцій) — заступниками зазначених головних державних інспекторів.

Старшими державними інспекторами України з охорони навколишнього природного середовища є начальники відділів, їхні заступники й керівники секторів Головної державної екологічної інспекції, а державними інспекторами України — головні провідні спеціалісти й спеціалісти цієї інспекції.

Старшими державними інспекторами з охорони навколишнього природного середовища є начальники відділів, їхні заступники, керівники секторів органів Державної екологічної інспекції (крім Головної державної екологічної інспекції), начальники міжрайонних, районних і міських державних екологічних інспекцій, а державними інспекторами з охорони навколишнього природного середовища є головні, провідні спеціалісти й спеціалісти державних екологічних інспекцій.

Заступники Головного державного інспектора України з охорони навколишнього природного середовища, а також головні державні інспектори охорони навколишнього природного середовища Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, охорони навколишнього природного середовища Чорного й Азовського морів та їхні заступники призначаються в установленому порядку Міністром екології та природних ресурсів України за погодженням з Головним державним інспектором України з охорони навколишнього природного середовища, а старші державні інспектори — з відповідними головними державними інспекторами.

Головний державний інспектор України з охорони навколишнього природного середовища має такі повноваження:

здійснює керівництво системою Державної екологічної інспекції;

забезпечує організацію виконання законів України, постанов Верховної Ради України, актів Президента України й Кабінету Міністрів України, наказів Мінекоресурсів України та інших центральних органів виконавчої влади з питань здійснення державного контролю за охороною навколишнього природного середовища, раціональним використанням природних ресурсів та радіаційною безпекою;

здійснює зв’язок між управлінням Мінекоресурсів України й органами Державної екологічної інспекції та забезпечує координацію їхньої діяльності в частині контролю за виконанням вимог та дотриманням регламентів, правил, інструкцій тощо в галузі охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів та радіаційної безпеки;

координує діяльність органів Мінекоресурсів України, інших центральних органів виконавчої влади з питань, що стосуються державного контролю в галузі охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів;

організовує виконання міждержавних, загальнодержавних, регіональних програм у частині, що стосується державного контролю у галузі охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів;

може надавати права державних інспекторів з охорони навколишнього природного середовища посадовим особам інших міністерств та центральних органів виконавчої влади, що здійснюють контроль у галузі охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів та радіаційної безпеки. Ці права визначаються його положенням, що затверджує Мінекобезпеки.

Рішення Головного державного інспектора України з охорони навколишнього природного середовища можуть бути оскаржені в судовому порядку. Оскарження рішень Головного державного інспектора України з охорони навколишнього природного середовища не зупиняє їхньої дії.

Працівникам Державної екологічної інспекції надається право носіння форми встановленого зразка. В органах Державної екологічної інспекції можуть створюватися спеціальні підрозділи, службовим особам яких надається також право носіння вогнепальної зброї та спеціальних засобів самооборони. Порядок і нормативи видачі зброї та спеціальних засобів самооборони встановлюються Мінекоресурсів України за погодженням з МВС.

Транспортні засоби й судна, що належать органам Державної екологічної інспекції, мають кольорографічне забарвлення й напис з емблемою (плавучі засоби — свій вимпел), обладнуються спеціальними світловими й звуковими сигналами за погодженням з органами МВС.

Державна екологічна інспекція утримується за рахунок коштів державного бюджету, а також коштів, отриманих за надання послуг екологічного характеру (у тому числі й під час здійснення екологічного контролю в пунктах пропуску через державний кордон), частини грошових стягнень та інших надходжень, пов’яза­них з порушенням природоохоронного законодавства.

Головна державна екологічна інспекція, державні інспекції охорони Чорного й Азовського морів є юридичними особами, мають самостійний баланс, рахунки в установах банків (у тому числі валютні), бланки й печатки із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

Головний державний інспектор України з охорони навколишнього природного середовища та його заступники, головні державні інспектори з охорони навколишнього природного середовища Чорного й Азовського морів, Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя та їхні заступники мають бланки із зображенням Державного Герба України та відповідним написом.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+