Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

6.1. Суть, призначення і об'єкти цінової політики

6.1. Суть, призначення і об'єкти цінової політики

Цінова політика комерційного банку передбачає вибір та обґрунтування цінової стратегії, встановлення цін на окремі банківські продукти, їх зміну і модифікацію відповідно до зміни ринкової ситуації, стратегії банку та зміни інших факторів.

Об'єктами цінової політики є:

процентні ставки;

тарифи;

комісійна винагорода банку;

надбавки;

скидки;

мінімальний розмір вкладу.

На цінову політику комерційного банку справляють вплив ряд факторів, вектори дії яких є протилежними. З одного боку діють фактори, що обумовлюють відносну свободу банків при встановленні цін на банківські послуги. Відносна свобода комерційного банку у сфері ціноутворення на банківські продукти обумовлена такими чинниками:

Олігопольним характером структури продавців на ринку банківських послуг.

Переважна  більшість  банківських  цін   не  оголошується наперед, а є об'єктом домовленості між банком і клієнтом і фіксується в договорі між ними.

Поряд з цим дія інших факторів носить обмежувальний характер. До них можуть бути віднесені:

Високий рівень конкуренції на ринку банківських послуг.

Достатньо жорстке державне регулювання ринку банківських послуг, в т.ч. у ціновій сфері.

Відсутність, як правило, патентного захисту нових банківських продуктів, що не дає можливості використовувати відносно тривалий період часу ефект монопольної ціни.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+