Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

6.1. Характеристика оборотних коштів. Поняття та структура

На підприємствах мають місце поточні витрати фінансових (грошових) коштів, які у процесі господарювання здійснюють певний кругообіг (проходять грошову, виробничу й товарну стадії).

Оборотні кошти – це сукупність грошових коштів підприємства, необхідних для формування й забезпечення кругообігу виробничих оборотних фондів та фондів обігу (рис. 6.1).

Оборотні кошти підприємств класифікують за наступними ознаками:

1.     за функціональним призначенням

-         виробничі оборотні фонди;

-         фонди обігу (з огляду на це виокремлюють оборотні кошти у сферах виробництва та обігу).

 
 
 


Рис. 6.1-  Склад оборотних коштів

 

 2.      залежно  від ролі у виробничому процесі:

-         оборотні фонди (виробничі запаси, незавершене виробництво, напівфабрикати власного виготовлення, витрати майбутніх періодів);

-         фонди обігу (залишки готової продукції, відвантажена продукція, грошові кошти на розрахунковому рахунку, дебіторська заборгованість, інші оборотні кошти).

3.     за принципом формування:

-         нормовані оборотні кошти;

-         ненормовані оборотні кошти.

4.     за джерелом формування:

-         власні;

-         позикові.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+