Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

6.2. Оптимізація механізму ціноутворення

Ціна

Незважаючи на те, що ціна ваших послуг є тим чинником, який, як правило, зазнає найбільшої критики з боку споживачів, саме вона зумовлює розвиток вашої справи.

Першим кроком у встановленні ціни є обчислення прямих вит­рат на окремого клієнта, а другим - збільшення кошторису на такий відсоток, який би ви хотіли. Таке ціноутворення називаєть­ся ціноутворенням на підставі реальних витрат. Іншим видом установлення ціни є гнучке ціноутворення. Воно залежить від кон­куренції у вашому бізнесі.

Досвідчений підприємець спочатку визначає свою ціну на підставі реальних витрат, порівнює її з цінами ринку і лише після цього приймає остаточне рішення про оголошення її для клієнтів.

Проте окремі клієнти готові заплатити більше, якщо ви запро­понуєте для них спеціальні або індивідуальні послуги.

Дуже часто ми дивимося на справи з точки зору нашого бізне­су, ігноруючи інші елементи, необхідні для успішного ведення бізнесу. Ваші туристи потребуватимуть в основному поселення, їжі та напоїв, транспортних та інформаційних послуг.

Для вашого бізнесу буде практично неможливо забезпечити клієнтів усім необхідним. Тому вам необхідно докладно ознайоми­тись із можливостями та послугами інших малих підприємств у вашій місцевості та укласти з ними угоди про співпрацю. При такому підході ви зможете запропонувати клієнтові цілий пакет послуг, який клієнт оплатить вам одноразово. Наприклад, ферма, що пропонує прогулянки на конях, може укласти угоду з вашою ГС для поселення своїх клієнтів.

Однією із найболючіших проблем у науковому забезпеченні економіки сучасного туристського і готельного бізнесу е відсутність єдиної міжнародної уніфікованої системи ціноутворення. Наприк­лад, вартість проживання як у готельних, так і в неготельних засо­бах розміщення туристів різних категорій, якості обслуговування в різних країнах і населених пунктах в одній країні має різні оцінки. Виділімо головні фактори, від яких у цілому залежить вартість стандартного пакета послуг вашої ГС.

Місцерозташування ГС. Найбільшим попитом користуються ГС, розташовані в центральних частинах курортних територій поблизу транспортних вузлів. Крім того, близьке розташування до центрів торгівлі, місць масових спортивних і культурно-розважальних за­ходів також підвищує вартість проживання в ГС.

Якість послуг, що надаються. Туристи, особливо іноземні, значну увагу приділяють якості платних послуг, що надаються. Чим більше Ваша ГС відповідатиме архітектурно-планувальним і санітарно-гігієнічним характеристикам, наведеним у таблиці, тим вищою буде вартість пакета послуг ГС.

Кваліфікація персоналу. Вартість послуг у ГС, що надаються підготовленим і досвідченим персоналом, звичайно вища. Персо­нал ГС повинен приділяти особливу увагу якісному обслуговуван­ню гостей. Бажано, щоб хоча б один із членів сім'ї, яка управляє ГС, володів англійською мовою на рівні вільного спілкування. Чим краще ви зрозумієте потреби і побажання клієнта, тим більше задоволення від поїздки і проживання у вашій садибі одержує клієнт, і, отже, більше грошей він може затратити на оплату нада­них послуг.

Сезонність прибуттів. Дестинації, як туристські продукти, дуже відрізняються різною сезонністю прибуттів туристів. Наприклад, пік прибуттів на курорти Середземномор'я припадає на весну й осінь, коли температура повітря не надто висока. Та влітку й узимку ціни на тури значно знижуються. Те ж саме спостерігається і в Україні. Найбільша кількість іноземних туристів у Криму і Карпатах звичайно влітку і ранньої осені. Тому взим­ку і навесні підприємства туристської індустрії, у тому числі й готелі (крім ресторанів), намагаються зрівноважити попит шля­хом запровадження гнучкої системи тарифів для підтримки хоча б мінімального числа туристів, що обслуговуються, бізнесменів і відрядників. Зрозуміло, що сезонність прибуттів також повинна відігравати значну роль у ціноутворенні у вашій ГС.

Ринкова оцінка дестинацій. У даному випадку за фактор береть­ся коефіцієнт, який виражається відношенням кількості туристів, що відвідують визначену дестинацію на рік, і валової суми гро­шей, що залишаються туристом у даній місцевість за одну поїздку. В кожній країні цей коефіцієнт різний через відмінності в рівні розвитку транспортної й обслуговуючої інфраструктури, а також рівень життя населення. Наприклад, у Японії середня за­робітна плата готельного працівника з підрозділу обслуговування становить в середньому 2000—2500) доларів США на місяць, при цьому туристи в середньому за один день перебування в Токіо витрачають не менше 120 доларів США, тоді як в Іспанії туристи на день витрачають не менше 40—50 доларів США. У зв'язку з цим ринкова привабливість іспанських курортів незрівнянно вища, ніж японських. Тому із самої Японії більше виїжджають відпочи­вати, ніж туди в'їжджають. Виходячи з вищесказаного, можна ствер­джувати, що ринкова привабливість ваших гостинних садиб у пер­спективі може бути не меншою за іспанські, італійські та навіть і польські чи словацькі.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+