Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

6.2.1. Правовий статус Державної митної служби

6.2.1. Правовий статус Державної митної служби

Правовий статус Державної митної служби України регламентується Митним кодексом України від 11 липня 2002 р., а також Положенням, затвердженим Указом Президента України від 8 лютого 1997 р. № 126/94 «Про Положення про Державну митну службу України».

Державна митна служба України (далі — Держмитслужба) є центральним органом виконавчої влади, який забезпечує проведення в життя державної митної політики, організовує функціонування митної системи, здійснює керівництво дорученою йому сферою управління, несе відповідальність за її стан і розвиток.

Держмитслужба у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, а також зазначеним вище Положенням.

Держмитслужба у встановленому порядку в межах своєї компетенції вирішує питання, що випливають із загальновизнаних норм міжнародного права та укладених Україною міжнародних договорів.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+

6.2.1. Правовий статус Державної митної служби