Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

6.2.1. Правовий статус Державної митної служби

6.2.1. Правовий статус Державної митної служби

Правовий статус Державної митної служби України регламентується Митним кодексом України від 11 липня 2002 р., а також Положенням, затвердженим Указом Президента України від 8 лютого 1997 р. № 126/94 «Про Положення про Державну митну службу України».

Державна митна служба України (далі — Держмитслужба) є центральним органом виконавчої влади, який забезпечує проведення в життя державної митної політики, організовує функціонування митної системи, здійснює керівництво дорученою йому сферою управління, несе відповідальність за її стан і розвиток.

Держмитслужба у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, а також зазначеним вище Положенням.

Держмитслужба у встановленому порядку в межах своєї компетенції вирішує питання, що випливають із загальновизнаних норм міжнародного права та укладених Україною міжнародних договорів.