Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

6.3. Ефективність використання оборотних коштів

Ефективність використання оборотних коштів характеризується швидкістю їхнього обертання, оборотністю.

Коефіцієнт оборотності оборотних коштів показує кількість оборотів за рік і визначається відношенням реалізованої за рік продукції (РП) до середньорічного залишку нормованих оборотних коштів (С зал )

К об = РП / С зал, оборотів

Коефіцієнт завантаження оборотних коштів - величина, обернена коефіцієнту оборотності

К зав = С зал / РП.

Цей коефіцієнт показує, скільки оборотних коштів підприємства припадає на одну гривню реалізованої продукції.

Тривалість обороту оборотних коштів показує тривалість одного обороту оборотних коштів в днях і визначається як

Т об = Т / К об ,

де Т – період (360,90,30 днів)

Для характеристики економічної ефективності використання оборотних коштів може застосовуватися показник їхньої рентабельності, обчислюваний як відношення прибутку підприємства до суми його оборотних коштів.

Серед заходів для підвищення ефективності використання оборотних коштів чинне місце належить

1.     оптимізації запасів ресурсів і незавершеного виробництва;

2.     скороченню тривалості виробничого циклу;

3.     поліпшенню організації матеріально-технічного забезпечення;

4.     прискоренню реалізації товарної продукції.