Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

6.3. Накази за особовим складом

Кадрові накази регламентують питання:

прийняття на роботу, переведення на іншу посаду; надання відпустки; виплата винагороди; накладання штрафу; відрядження;

звільнення.

У наказах про прийняття на роботу відмічають:

посаду;

відділ (структурний підрозділ);

з якого числа прийнятий;

вид роботи: - постійна;

- з випробувальним терміном;

- із стажуванням;

тимчасова:  - по сумісництві;

- на певний термін. У наказах про переведення відмічають:

вид переведення;

мотивацію.

У наказі про надання відпустки відмічають:

вид відпустки: основна, додаткова, творча, у зв'язку із тимчасовою


непрацездатністю без зберігання заробітної плати;

кількість робочих днів;

дату початку та закінчення відпустки;

за який період роботи надається відпустка. У наказах про звільнення відмічають:

дату звільнення;

причину звільнення, згідно КЗОТ.

У кінці пункту вказують причину, що привела до написання цього наказу "Підстава".

Останній пункт - покладення контролю за виконанням наказу.

Накази про нагороду та накладення штрафів складаються за типом адміністративних наказів.

З наказом необхідно ознайомити співробітника, на ім'я якого написаний даний документ, письмово. У протилежному випадку наказ може бути визнаний недійсним правовими структурами.

Приклад № 1.

Пана Коваленка Миколу Павловича наймають на посаду рекламного агента з 1 грудня 1998 року з випробувальним терміном на 1 місяць.

Приклад № 2.

Проробивши 2 місяці на посаді рекламного агента, п. Коваленко був переведений першою особою фірми на посаду менеджера з реклами.


Реєстрація наказів у "Книзі наказів" з кадрів

№ наказу

 

Дата

 

Короткий зміст

 

Примітка

 

7-0

 

29.11.1998р.

 

Про    наймання    Коваленка М.П.

 

Термін випробування - 1 місяць

 

8-0

 

29.12.1998р.

 

Про переведення Коваленка М.П.

 

 

 

МП "Пролісок" НАКАЗ№8-0   .,,. 29.01.1999р. м Київ

Про переведення п. Коваленка М.П.

1.Перевести пана Коваленка Миколу Павловича з посади рекламного агента на посаду менеджера порекламі з 01.02.99 р.

Підстава: вакантна посада менеджера по рекламі.

2. Контроль за виконанням наказу покладаю на менеджера офісу.


/ І.Б.Прізвище/


Генеральний директор З наказом ознайомлено: Коваленко М.П.


Кадрові накази реєструють в ."Книзі наказів по кадрах".

Аркуші прошиті, пронумеровані.

У кінці книга пишуть:  "У даній книзі пронумеровано та прошнуровано    ____аркушів".    Цей    запис    опечатується   та


завіряється першою особою фірми.

Особові справи систематизуються в алфавітному порядку чи за структурними підрозділами. Кожній особовій справі надається номер, що відповідає номеру в "Алфавітній книзі", її називають "Книгою обліку кадрів".

Алфавітна книга ведеться для оперативного пошуку особової справи. В ній е коротка довідкова інформація про працюючих.

Книга ділиться на частини по алфавіту.

До алфавітної книги не вносять накази про відпустки, відрядження, штрафи, нагороди.

Приклад: Прийом на роботу та переведення п.Коваленка.

 

 

Прізвище, ім'я,

 

Дата

 

Посада

 

Дата

 

Примітка

 

п/п

 

особистої

 

по батькові

 

прийому

 

 

 

звільнення

 

 

 

 

 

справи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

5

 

Коваленко

 

01.12.96

 

Рекла-

 

01.02.97

 

Було

 

 

 

 

 

Микола

 

наказ № 7-0

 

мний

 

наказ

 

переведено

 

 

 

 

 

Павлович

 

ВІЛ

 

агент

 

№8-0 від

 

на іншу

 

 

 

 

 

 

 

29.11.96р.

 

 

 

29.01.97

 

посаду

 

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+