Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

6.4. Трудові книжки та документація з їх обліку

Основні вимоги до ведення трудових книжок викладені в

"Інструкції про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в

установах  і   в   організаціяx",   що  затверджена  наказом   Мінпраці,

Мінюсту, Мінсоцзахисту від 29 липня 1993 р. № 58.

Трудові книжки ведуть на робітників підприємств всіх форм

власності, які проробили на підприємстві більш як 5 днів. Трудова книжка не ведеться при роботі:

у підприємців, що не мають прав юридичної особи;


І з обслуговування окремих громадян (домашні господарки, няні, особисті водії, охоронці). Ця робота, що підтверджується довідкою організації-посередника, за участю якої заключений трудовий договір між наймачем та працівником.

Якщо в особи, що поступає на роботу, немає трудової книжки, її треба завести на протязі 15 днів після представлення необхідних документів.

Документи, що представляються для отримання трудової

книжки:

працевлаштування вперше

1. паспорт

2. документ про освіту

3.  заява

для тих, що були військовослужбовцями 1.  військовий квиток 2. заява.

При втраті трудової книжки

1. заява про втрату трудової книжки

2.  документ, що підтверджує втрату (наприклад, довідка з міліції) При втраті трудової книжки виписують дублікат (не пізніше

15 днів після повідомлення).

У трудову книжку строго за датами, на підставі наказів,

вносять дані:

про прийняття на роботу;

про переведення;

про звільнення;

про нагороди та заохоченню


Дані про штрафи, відпустки, відрядження до трудової книжки не вносять. При запису про звільнення, крім наказу про звільнення, необхідно вказати статтю Кодексу законів про працю України, згідно якої проходять звільнення. Запис про звільнення завіряється підписом першої особи фірми та круглою печаткою.

Печаткою також завіряються дані про нагорода та заохочення. Записи у трудовій книжці проводяться тільки синіми, чорними, чи фіолетовими чорнилами.

Якщо зроблено помилку;

1.     Невірній запис закреслюємо однією рискою;

2.     Біля нього пишемо вірний запис;

3.     Ставимо круглу печатку та перша особа фірми підписує наступні слова "Виправленому вірити".

Якщо заповнені всі сторінки відповідних розділів - доповнюється вкладишем: вшивається у трудову книжку. Окремо від книжки не дійсний. У трудовій книжці ставлять штамп "Виданий вкладиш №__, серія __".

Документація з обліку трудових книжок

"Книга обліку руху трудових книжок та вкладишів до них" була затверджена наказом № 180 від 11.08.93 р. Мінстатом України.

Книга ведеться співробітником, що займається кадровими питаннями на підприємстві. В ній реєструються всі трудові книжки, що прийняті від робітників при працевлаштуванні, а також трудові книжки та вкладиші до них, що видані вперше.

При звільненні трудова книжка видається працівнику під розпис у "Книзі обліку руху трудових книжок та вкладишів до них". Як ведеться така книга

Вказують дату прийому, прізвище, ім'я, по батькові власника


трудової книжки; дата і № документа, на підставі якого прийнято працівника; серія та № трудової книжки чи вкладиша, сума, що отримана при виписці трудової книжки, дата та підстава видачі працівнику трудової книжки при звільненні; розписка в отримання трудової книжки.

"Книга обліку бланків трудових книжок та вкладишів до неї" ведеться бухгалтерією підприємства. До неї заносять всі операції, що пов'язані з надходженням та витрачанням трудових книжок та вкладишів з фіксацією серії та номера кожного бланку.

Ці книги обліку мають бути прошнуровані, опечатані, завірені підписом першої особи, листи в них пронумеровані.

Після закінчення кожного місяця особа, що відповідає за ведення трудових книжок, подає бухгалтерії звіт про наявність бланків трудових книжок і вкладишів та про суми, одержані за заповнені трудові книжки і прибутковий ордер каси.

Опис особової справи Вся інформація, що міститься у особовій справі, у короткій

формі відображається в "Опису особової справи".

Опис розміщується на початку особової справи та ведеться паралельно, з поступом документації, що стосується даного співробітника.

Сторінки особової справи нумеруються знизу вверх.

1-й документ, що підшитий в особову справу співробітника - особовий листок з обліку кадрів (з 2-х сторінок). Нумерувати: нижній листок буде № 1, верхній - № 2.

Наступний документ - копія документу про освіту - буде знаходитися на сторінці 3.


Порядок заповнення опису:

№ п/п

 

Назва документу

 

Кількість аркушів

 

Дата надходження

 

Стор.

 

Приміт

 

1.

 

Особистий листок обліку кадрів

 

2

 

 

 

1

 

 

 

2.   Копія документу про (освіту

 

1

 

 

 

3

 

 

 

Оформлюються справи у стандартних папках швидкозшивач.

Після звільнення особова справа співробітнику на руки не видається, а зберігається у архіві підприємства п'ять років.

Лицьова сторона справи перекреслюється червоним олівцем по діагоналі.

Службові відрядження Це ще один розділ кадрового діловодства. Максимальні строки службового відрядження: не більш як 1 місяць (у межах України та на території СНГ);

не більше 60 календарних днів (за кордон).

Відрядження оформлюється наказом чи розпорядженням де відмічають:

пункт призначення;

назва організації, куди направляється робітник у відрядження;

термін;

мета.

Оформлюється посвідчення встановленого зразка. На підприємстві ведуть "Журнал обліку працівників, що прибувають (вибувають) у відрядження".

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+