Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

6.5. 8. Інкасування векселів

Інкасування векселів разом із супровідними комерційними документами (рахунками, транспортними документами, товаророзпорядчими документами або іншими подібними документами), полягає у здійсненні банком за дорученням комітента (законного векселедержателя) операцій з векселями і супровідними комерційними документами (якщо такі є) на підставі одержаних від комітента інструкцій з метою:

а) одержання платежу та/або акцепту за векселями, або

б) передавання векселів і комерційних документів проти платежу та/або
акцепту, або

в) передавання векселів і комерційних документів на інших умовах.
Інкасування векселів і супровідних комерційних документів здійснюється

за двома видами:

1)  чисте інкасо - інкасування векселів  без супровідних комерційних
документів;

2)    документарне    інкасо    -    інкасування    векселів    із    супровідними
комерційними документами.

Сторонами в операції інкасування виступають:

1)       принципал (комітент,  клієнт) -  особа, яка доручає  банку операцію
інкасування;

2)       банк-ремітент - банк, якому принципал доручив операцію інкасування;

3)       інкасуючий банк - будь-який банк, крім банку-ремітента, який бере
участь в операції інкасування;

4)       пред'являючий банк - інкасуючий банк, який здійснює пред'явлення
векселів і комерційних документів платнику;

5)       платник - особа, якій повинно бути зроблене пред'явлення векселів та
комерційних документів згідно з дорученням на інкасування;

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+