Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

6. ОПЕРАЦІЇ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ

Під банківськими інвестиціями розуміють, як правило, вкладання коштів у цінні папери з терміном погашення понад один рік. Однак, деякі науковці, зважаючи на інфляційні процеси та недостатній розвиток ринку цінних паперів, враховуючи низьку ліквідність більшості об'єктів інвестиційних вкладань, до банківських інвестицій також відносять вклади у ЦП терміном обігу до одного року.

Вітчизняні фахівці пропонують наступну класифікацію банківських інвестицій:

1.   За складом:

-         прямі інвестиції;

-         портфельні інвестиції.

2.   За терміном:

-      короткострокові;

-      середньострокові.

3. Довгострокові

-         з видами цінних паперів;

-         вкладення у акції;

-         вкладення у облігації;

-         вкладення у інші боргові зобов'язання.

Також окремо виділяються вкладення коштів в похідні цінні папери (фінансові деривативи) такі, як ф'ючерси, опціони, варанти. Цілі інвестиційної діяльності комерційного банку:

-         отримання доходу;

-         диверсифікація банківських коштів;

-         збереження капіталу і забезпечення його приросту на основі росту
курсової вартості ЦП;

-    регулювання та забезпечення ліквідності банку.
Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+

6. ОПЕРАЦІЇ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ