Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

6.3.1. Емісійно-посередницькі операції

Комплекс емісійно-посередницьких операцій комерційного банку включає надання клієнтам таких послуг:

-         розробка техніко-економічного обґрунтування інвестиційних проектів,
що включає оцінку потенційної ефективності й реалізованості проекту,
розробка інвестиційних програм та підготовка проектної документації
відповідно до міжнародних стандартів;

-         формування оптимальних емісійних портфелів, тобто розробка програм
залучення    інвестицій    клієнтами,    підбір    інструментів    залучення
грошових   ресурсів,   складання   планів-графіків   емісії   боргових   та
пайових      цінних      паперів      із      обґрунтуванням      оптимального


співвідношення між ними, оцінки можливостей залучення грошових коштів у різних регіонах, обґрунтування раціонального рівня дохідності за цінними паперами, що емітуються;

-    андерайтинг    (розміщення    цінних    паперів    емітентів    на    ринку)
здійснюється   шляхом   управління   випуском   цінних   паперів   за   їх
номінальною   вартістю,   тобто   через   визначення   кількості   цінних
паперів, що реалізуються, з урахуванням інтересів та можливостей
дилерів, структури капіталу і надійності партнерів.

Операція андерайтингу як правило доповнюється гарантією емісії, що означає зобов'язання придбати нереалізовану частину випуску цінних паперів за фіксованою ціною, таким чином певною мірою звільняючи емітента від ризику  нереалізації   емісії.   При  таких  умовах  проходить   короткострокове поєднання дилерських та емісійно-посередницьких операцій банку. Виділяють дві основні форми 117ндерайтерП7117: -    • метод твердих зобов'язань;

• метод найкращих зусиль.

Сутність першого полягає в тому, що банк або викуповує весь (частину) випуску з наступним перепродажем інвесторам на ринку; або гарантує продаж цінних паперів емітента інвесторам. Подібний механізм виглядає досить привабливо для емітента, оскільки надає певні гарантії щодо розміщення цінних паперів та розміру фінансових ресурсів, які будуть отримані. Винагорода 117ндерайтерП7 за послуги - «117ндер», різниця між ціною, за якою цінні папери були викуплені посередником, та ціною, за якою він продав цінні папери інвесторам на ринку. (Діяльність банку як покупця)

При використанні методу найкращих зусиль 117ндерайтер бере на зобов'язання докласти усіх максимальних зусиль щодо розміщення цінних паперів емітента. Як правило, винагорода посередника - комісійна винагорода у вигляді відсотка від вартості розміщених цінних паперів (діяльність банку як агента).

Діяльність у якості агента урізноманітнюється трьома основними способами:

-         прийняття зобов'язання реалізувати якомога більше ЦП з випуску,
проте без повної фінансової відповідальності;

-         прийняття зобов'язань реалізувати якомога більше ЦП з випуску, проте
у межах певного терміну;

прийняття зобов'язання виступити у ролі резервного каналу реалізації емісії при настанні певних умов (умовна гарантія).

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+