Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

6.5.10. Зберігання векселів

Зберігання векселів - це здійснення банком за дорученням, від імені і за рахунок довірителя (векселедержателя) операцій з векселями на підставі одержаних від довірителя інструкцій, тобто:

1)       схову;

2)       передавання   оригіналу  векселя  законному  векселедержателю   копії
векселя;

3)       передавання примірника переказного  векселя,  що  призначався для
акцепту, законному векселедержателю іншого примірника векселя;

4)       передавання оригіналів, примірників і копій векселів іншій особі на
умовах, вказаних довірителем.

Зберігання векселів здійснюється за двома видами:

1)        "закрите зберігання" - зберігання векселів шляхом надання довірителю
депозитного вічка у сховищі (сейфі) банку без будь-яких інструкцій щодо дій
банку з векселями;

2)        "відкрите зберігання" - зберігання векселів шляхом подання в банк
супровідного    векселі    доручення   на   зберігання   з   точними   і   повними
інструкціями щодо дій банку з векселями.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+