Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

6.5. 5. Торгівля векселями

Купівля  та   продаж  векселів   здійснюються   на  підставі   укладеного   з продавцем (покупцем) договору про купівлю (продаж) векселів у порядку, визначеному чинним законодавством. Договором визначаються:

1)       ціна купівлі (продажу) векселів;

2)       строк та порядок здійснення розрахунку;

3)       умови   переходу   права   власності   на   векселі   та   строк   і   порядок
передавання векселів;

4)       інше.

Ціна векселя  при  купівлі  (продажу)  встановлюється  за домовленістю сторін у відсотках до повної суми векселя.

Строк та порядок розрахунку, дата переходу прав власності, строк і порядок передавання векселів встановлюються договором за домовленістю сторін.

Продавець може на векселі скласти один із таких передавальних індосаментів: іменний - на користь покупця, бланковий, або індосамент на пред'явника, або ж передати вексель без складання індосаменту, якщо останній індосамент є бланковим, або на пред'явника.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+