Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

6.5. 1. Загальні визначення операцій та їх класифікація

Банки можуть здійснювати такі операції з векселями:

1) Кредитні - операції, що супроводжуються наданням або залученням
грошових коштів проти векселів або під забезпечення векселями.

Кредитні операції поділяються на:

- активні:

а) врахування векселів;

б) надання кредитів під заставу векселів

пасивні    (рефінансування    кредитних    активних,    гарантійних    і розрахункових операцій):

а) переврахування придбаних векселів;

б) одержання кредитів під заставу векселів.

2) Торговельні - операції з вкладення або залучення грошових коштів під
векселі.

Торговельні операції поділяються на:

- активні:

а) купівля векселів;

-    пасивні    (рефінансування    кредитних    і    торговельних    активних,
гарантійних і розрахункових операцій):

а) продаж придбаних векселів.

3)  Гарантійні - операції, що супроводжуються взяттям банку на себе
зобов'язань  платежу  за векселями з  умовою  відкладення,  тобто  оплатити
векселі при настанні певних обставин і в обумовлений строк.

Гарантійні операції поділяються на:

а) авалювання векселів;

б) видачу гарантій на забезпечення оплати векселів.

4) Розрахункові.

Розрахункові операції поділяються на:

-   операції з оформлення заборгованості векселями:

а)  акцептація переказних векселів банком, виданих на банк кредитором
банку;

б)  видача

простих векселів банком кредиторові банку;

в)  видача банком переказних векселів на боржника банку;

г)  видача банку простих векселів боржником банку;

-   Операції з розрахунків з використанням векселів:

а)  вексельний платіж банку кредитору;

б)  вексельний платіж боржника банку.

5)  Комісійні та довірчі:
а) інкасування векселів;

б) оплата   векселів,   у   яких    банк   виступає   особливим   платником
(доміциліатом);

в) зберігання векселів (оригіналів, копій і примірників);

г) купівля, продаж і обмін векселів за дорученням клієнтів.
Виступати суб'єктами вексельного права тобто переймати на себе всі

права і обов'язки, що випливають із змісту векселя, мають право банки, які мають статус юридичної особи. Установи банку, які не мають статусу юридичної особи, можуть отримати від головного банку - юридичної особи повноваження на здійснення всіх або окремих операцій з векселями у порядку.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+