Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

6.5. 2. Загальні правила проведення кредитних операцій

Вексель може бути прийнятий до врахування або в заставу тільки за таких умов:

1) на векселі є підписи не менше ніж двох осіб, а саме:

а)    прості    векселі    -    з    підписами   векселедавця   та   індосаментом
векселедержателя;

б) переказні векселі, видані на іншу особу на користь третьої особи , з
підписами трасанта, акцептанта та індосаментом ремітента (на таких векселях
не може бути менше трьох підписів);

в)   переказні  векселі,  видані  на  іншу  особу  на користь  трасанта,  з
підписами трасанта, акцептанта та індосаментом трасанта;

г) переказні векселі, видані трасантом на самого себе і на користь третьої
особи, з підписами трасанта (акцептанта) та індосаментом ремітента;

д) переказні векселі, видані в кількох примірниках, - за наявності: (1) хоча
б одного акцептованого примірника і (2) хоча б одного належним чином
індосованого примірника. В індосованому примірнику мають бути підписи
трасанта і індосамент ремітента (у векселях,  виданих трасантом  на свою
користь - індосамент трасанта);

2) вексель    належним    чином    індосований    (на    векселях,    частково
оплачених до строку, має бути відповідний надпис);

Не рекомендується приймати до врахування і в заставу:

1)       векселі, які мають перерив у повних індосаментах;

2)       неакцептовані переказні векселі (незалежно від кількості примірників);

3)       іменні векселі;

4)       опротестовані векселі.

З обережністю слід підходити до врахування і приймання в заставу:

1)       векселів, на яких є серед інших передаточний індосамент платника за
векселем або індосамент трасанта векселя (це може свідчити, зокрема про
відстрочення платежу);

2)       векселів, які мають безоборотний індосамент пред'явника;

3)    векселів,    платниками    за   якими    виступають    особи    сумнівної
кредитоспроможності (платоспроможності);

4) векселів від пред'явників, які не мають поточного рахунку в банку;

5)         векселів, платниками за якими виступають особи, проти яких вчинені
протести, а також векселів від пред'явників, проти яких вчинені протести;

6)         векселі, на яких не зазначено (нечітко зазначено або зазначено таким
чином, що банк не може чітко встановити) адреси векселедавця (трасанта)
та/або акцептанта.

Подані до врахування і в заставу векселі мають перевірятися з позицій їх юридичної дійсності та фінансової надійності.

При проведенні юридичної експертизи векселів (перевірка векселів з формальної сторони) необхідно перевіряти:

1)       наявність   і   правильність   заповнення   всіх   реквізитів   векселя   і
безперервність     передаточних     індосаментів.      Наявність     передоручених
індосаментів не впливає на безперервність ряду передаточних індосаментів;

2)       відповідність реквізитів і тексту векселя законодавству про вексельний
обіг;

3)       повноваження    представників,    які    підписали    вексель    від    імені
пред'явника, а також повноваження структурного підрозділу юридичної особи
укладати   договори,   пов'язані   з   обігом   векселів    (наявність   відповідної
довіреності, Положення тощо);

4)       справжність підписів пред'явника.

Метою проведення фінансової експертизи векселя є встановлення можливості його оплати в строк. Крім перевірки кредито- та платоспроможності пред'явника рекомендується аналізувати фінансове становище платника, індосантів, які не зняли з себе відповідальність безоборотним застереженням, і авалістів.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+