Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

6.2. Випуск цінних паперів комерційними банками

Відповідно до Закону України «Про цінні папери та фондову біржу» комерційні банки України можуть емітувати такі види цінних паперів:

-         привілейовані та прості акції,

-         облігації,

-         ощадні сертифікати,

-         банківські векселі.


При здійсненні емісії цінних паперів комерційні банки, окрім вище названого закону, керуються також Законами України «Про банки та банківську діяльність», «Про господарські товариства», положенням НБУ «Про реєстрацію та ліцензування комерційних банків» і «Правилами випуску та реєстрації цінних паперів на території України».

Емісія цінних паперів банками здійснюється для формування власного та залученого капіталу у таких випадках:

-         при   реєстрації   або   перетворенні   пайового   банку   в   акціонерний
(привілейовані та прості акції);

-         при   повторній   емісії   для   збільшення   розмірів   статутного   фонду
(привілейовані та прості акції);

-         при залученні ресурсів для здійснення активних операцій (облігації,
ощадні сертифікати, векселі).

Процедура емісії ЦП комерційними банками складається з таких етапів:

1.                                              Прийняття банком-емітентом рішення про емісію.

2.                                              Підготовка проспекту емісії.

3.                                              Реєстрація випуску ЦП та проспекту емісії.

4.                                              Видання проспекту емісії та опублікування повідомлення у засобах
масової інформації про випуск ЦП.

5.                                              Реалізація ЦП.

6.                                              Реєстрація підсумків емісії.

7.                                              Опублікування підсумків емісії.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+