Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

6.6.1. Основні завдання та функції торговельно-економічної місії

6.6.1. Основні завдання та функції торговельно-економічної місії

Основними завданнями та функціями торговельно-економічної місії є такі:

захист економічних інтересів України, у тому числі у сфері оподаткування, та прав суб’єктів підприємницької діяльності України в державі перебування;

сприяння розвитку торговельно-економічних зв’язків України, залученню іноземних інвестицій у пріоритетні сфери економіки України й виконанню міжнародних договорів України, укладених з державою перебування;

інформування Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерства закордонних справ України та інших органів виконавчої влади України про цінову, податкову, тарифну політику, яку проводить держава перебування, стосовно товарів, що експортують з України;

підготовка висновків щодо доцільності імпорту товарів та послуг, залучення кредитів з держави перебування, виходячи із запропонованих державою перебування цін, тарифів, кредитних ставок тощо.

Торговельно-економічна місія відповідно до покладених на неї завдань:

вивчає загальний стан економіки, тенденції розвитку зовнішньоекономічних зв’язків, технічний рівень виробництва й рівень якості продукції провідних галузей держави перебування, кон’юнктуру ринку товарів та послуг, інформує Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерство закордонних справ України з цих питань, а в разі потреби — інші зацікавлені міністерства, центральні органи виконавчої влади України, установи та організації;

розробляє пропозиції щодо підвищення ефективності торговельно-економічних зв’язків України з державою перебування;

здійснює заходи щодо захисту інтересів України, прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності України в державі перебування, інформує Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України та Міністерство закордонних справ України про дотримання суб’єктами підприємницької діяльності держави перебування зобов’язань за міжнародними договорами України, сприяє налагодженню та розвитку прогресивних форм співробітництва, проведенню переговорів, експертиз, укладанню контрактів, а також встановлює контакти з державними установами, організаціями, суб’єктами підприємницької діяльності держави перебування;

уживає заходів до дотримання інтересів України, правил міжнародної торгівлі суб’єктами підприємницької діяльності України під час здійснення ними зовнішньоекономічних опе-
рацій;

сприяє запозиченню передового досвіду в галузі демонополізації економіки, приватизації, конверсії військово-промислово­го комплексу, розвитку структур ринкової економіки;

інформує суб’єкти підприємницької діяльності держави перебування про правові, економічні, соціальні, екологічні та інші умови їхньої діяльності в Україні, а також надає допомогу в установленні контактів із зацікавленими українськими партне-
рами;

бере участь у роботі міжнародних економічних організацій та їхніх органів з питань торговельно-економічного й науково-технічного співробітництва;

сприяє міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, суб’єктам підприємницької діяльності України в організації та проведенні в державі перебування торговельно-промис­лових, науково-технічних виставок, ярмарків тощо;

уживає заходів для залучення суб’єктів підприємницької
діяльності держави перебування до участі у виставках, ярмарках, які проводяться в Україні, тощо;

аналізує та узагальнює за дорученням Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України інформацію щодо суб’єктів підприємницької діяльності держави перебування, що виходять на український ринок;

здійснює за дорученням Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерства закордонних справ України збір усіма законними засобами та аналіз інформації стосовно суб’єктів підприємницької діяльності держави перебування, які застосовують щодо України обмежувальну ділову практику або несумлінно виконують взяті зобов’язання, суб’єктів підприємницької діяльності держави перебування, з якими укладаються контракти на поставку продукції та надання послуг для державних потреб, а також у рамках проектів, фінансування яких здійснюється за рахунок іноземних кредитів, залучених під державні гарантії;

надає суб’єктам підприємницької діяльності України інформацію щодо порядку відкриття й діяльності їхніх представництв у державі перебування, сприяє діяльності таких представництв;

співпрацює за дорученням Державної податкової адміністрації України з відповідними органами держави перебування в питаннях боротьби з приховуванням неоподаткованих доходів, відмиванням доходів, одержаних незаконним шляхом.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+