Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

6.6.2. Керівник торговельно-економічної місії

6.6.2. Керівник торговельно-економічної місії

Торговельно-економічну місію очолює керівник торговельно-економічної місії, який за посадою є радником-послан­ником або радником дипломатичного представництва. Керівник торговельно-економічної місії несе персональну відповідальність за виконання покладених на торговельно-економічну місію завдань і функцій.

Керівник торговельно-економічної місії за посадою є членом Української частини Спільної міжурядової комісії з питань економічного співробітництва з державою перебування, яка утворюється згідно з відповідним міжнародним договором України.

Керівник торговельно-економічної місії має заступника (заступників), який (які) за посадою є першим секретарем (першими секретарями) дипломатичного представництва.

Керівник торговельно-економічної місії та його заступник (заступники) є членами дипломатичного персоналу, інші співробітники торговельно-економічної місії — членами адміністративно-технічного або обслуговуючого персоналу дипломатичного представництва.

Виконання функцій торговельно-економічної місії може бути покладено на одну особу.

За відповідним рішенням на співробітників торговельно-економічної місії може бути покладене виконання їхніх службових обов’язків у двох і більше державах.

У разі потреби за спільним рішенням Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України та Міністерства закордонних справ України можуть у встановленому порядку утворюватися в державі перебування відділення торговельно-еконо­мічної місії, які є структурними підрозділами торговельно-еконо­мічної місії й очолюються заступниками керівника торговельно-економічної місії за посадою.

Керівник торговельно-економічної місії, його заступник (заступники) призначаються на посаду та звільняються з посади Міністром економіки та з питань європейської інтеграції України за погодженням з Міністерством закордонних справ України, Державною податковою адміністрацією України, інші співробітники торговельно-економічної місії — Міністром економіки та з питань європейської інтеграції України без такого погодження.

Кількісний склад та перелік посад торговельно-економічної місії визначає Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України в межах граничної чисельності працівників торговельно-економічних місій, яку затверджує Кабінет Міністрів України за поданням Міністерства економіки та з питань євро­пейської інтеграції України, погодженим з Міністерством закордон­них справ України та Міністерством фінансів України.

Керівник торговельно-економічної місії подає звіти про роботу та про використання коштів Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерству закордонних справ України, а також Державній податковій адміністрації України — звіти про виконання завдань щодо захисту економічних інтересів України у сфері оподаткування.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+