Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

7. ----- Тема 7. Організація і контроль у банківському маркетингу

Тема 7. Організація і контроль
у банківському маркетингу

Рольові варіанти банківського маркетингу:

А. Маркетинг — одна з рівних функцій.

Б. Більш важлива функція.

В. Найбільш важлива функція.

Г. Споживач виконує контрольну функцію.

Д. Споживач — контрольна функція, маркетинг — інтегруюча функція.

 

Рис. 13. Організаційні структури банку

_________

1 Склад безперервно змінюється за рахунок злиття і приєднання структур різних типів.

2 Створюються для реалізації глобальної мети існування-впровадження автоматизованої системи, нового ряду банківських продуктів тощо.

3 Мають тимчасовий характер, перебувають у змішаному впорядкуванні — функціонально-дивізійному.

Розрізняють організаційні структури маркетингу трьох видів.

Функціональна організація:

·      відділ маркетингових досліджень та інформації;

·      відділ маркетингового планування;

·      відділ маркетингового контролю;

·      відділ комунікації;

·      відділ розробки нових продуктів;

·      відділ ціноутворення;

·      відділ планування засобів доставки.

Організація за продуктовим принципом.

Організація за географічним принципом.

Рис. 14. Організація банку за продуктовим принципом

Рис. 15. Структура, орієнтована на різні групи споживачів

Контроль маркетингу — постійна, систематична і неупереджена перевірка та оцінка положення і процесів у галузі маркетингу, зіставлення норм і реального стану справ.

Об’єкти контролю маркетингу:

· результати;

· збут;

· частки ринку;

· результати діяльності служби збуту;

· неекономічні показники;

· ревізія маркетингу;

· інформація;

· цілі та стратегії;

· заходи;

· організаційні процеси і структури.

Завдання та цілі контролю маркетингу:

· встановлення ступеня досягнення цілей (аналіз відхилень);

· виявлення можливостей поліпшення (зворотний зв’язок);

· перевірка, наскільки пристосованість банку до зміни умов зовнішнього середовища відповідає бажаній.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+