Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

7.1. Канали розподілу товарів

Канали розподілу (збуту)  - це сукупність фірм чи окремих осіб, які виконують посередницькі функції щодо фізичного переміщення товарів і перебирають на себе або сприяють переданню права власності на товари на шляху їх просування від виробника до споживача.

Незважаючи нате, що при використанні послуг посередників вироб­ник певною мірою втрачає контроль за реалізацією товарів, більшість під­приємців вважає вигідним залучення посередників. Це пояснюється багатьма причинами, зокрема:

• у значної частини виробників не вистачає фінансових ресурсів для здійснення

прямого маркетингу;

• посередники можуть забезпечити покупцям необхідний асортимент товарів І високу якість обслуговування, використовуючи свої контакти, досвід та кваліфі­кацію;

• навіть якщо виробник потенціальне здатний створити власні канали розподілу, у багатьох випадках це для нього невигідно, оскільки ефективніше вкласти кошти у свій основний бізнес;

• значного зменшення витратна реалізацію товарів через посередників досяга­ють за рахунок скорочення кількості прямих контактів із споживачами..

Усі учасники каналів розподілу виконують принаймні одну з наведених далі функцій:

• збирання інформації для маркетингових досліджень;

• розповсюдження позитивної інформації про товар (участь у комуніка­ційному процесі);

• встановлення і підтримання зв'язків із потенційними споживачами;

• пристосування товару до вимог споживача, а саме — сортування, ком­плектування, монтаж, пакування;

• формування товарного асортименту;

   проведення ділових переговорів із споживачами стосовно рівня цін та інших умов перед укладанням угод на поставку;

• організація товарного руху: транспортування і складування товару;

• часткове чи повне фінансування витрат на функціонування каналу; кредитування;

• прийняття на себе ризиків (часткове чи повне) від функціонування каналу і збуту товару.

Практично ці функції можуть виконувати як виробник, так і посередники.
Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+