Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

7.1. Неохристиянські течії, вірування на загально християнській основі

Вони представлені релігійними утвореннями, сформо­ваними в лоні традиційного християнства, які намагають­ся пристосувати його до мінливих особливостей часу. Більшість їх, сформувавшись за рубежем у 90-ті роки XX ст., проникла на терени України. Це — Міжнародна  християнська місія, Християнська місія "Емануїл", Армія спасіння, Лівобережна церква Христа, Християнська церква "Калварі Чапел", Новоапостольська церква, Церк­ва повного Євангелія, "Нове життя", "Хвала і по­клоніння", мормони та ін. Сюди належать християнські об'єднання українського походження: Спілка християнсь­кої міжконфесійної згоди "Лога", Собор євангелістських церков, а також трансформована в Росії Церква воскреса­ючої Богородиці.

Усі течії спираються на Біблію як головне джерело віросповідання і на особу Ісуса Христа як центральну фігу­ру релігійних доктрин, критикують ортодоксальне христи­янство за відхід від первісних традицій, оголошують свою церкву, секту винятково істинним, відроджувальним рухом євангельського християнства, навіть месіанським щодо спасіння Христової віри. Досконале знання Біблії поєдну­ють з вільним інтерпретуванням її, а визнання Ісуса Хрис­та межує з визнанням керівника церкви Пророком, по­сланцем Бога. Неохристиянство від традиційного христи­янства відрізняється своїм розумінням Трійці, природи Ісуса Христа, сутності Святого Духа, пекла й раю тощо.

 

церква воскресаючої богородиці

Організаційно сформувалася у 80-х роках в Росії, за­реєстрована в 1992 р. Того ж року її общини з'явилися в Україні.

Проголосила себе Церквою царства Божого, яке Божа Мати за дорученням Святої Трійці повинна збудувати на Землі, підготувавши другий прихід Ісуса Христа. Своєрідно тлумачить вона православне віровчення, обря­ди. Так, євхаристію розглядає як таїнство втілення в лю­дину Христа через Марію. Символіка храму, одягу свя­щеннослужителів відображає вшанування Діви Марії. Священики сповідаються перед віруючими. Велику увагу приділяють "пластичній молитві", медитації. Обов'язково три рази на день здійснюється розарій — вінок молитов з роздумами про важливі події земного життя Господа і Бо­городиці.

Російську православну церкву розглядає як "притулок Сатани", а її патріарха як "червоного дракона". Визнаючи необхідність покаяння Росії перед Всевишнім, усім світом за утвердження "диявололюдської цивілізації" — комунізму, за вбивство "богородичного імператора Мико­ли II", Церква воскресаючої Богородиці водночас утвер­джує ідею месійної ролі Росії в світі. Шанує святих східно­го і західного християнства. Входить до Міжнародної ради общинних церков, має своє громадсько-просвітницьке ут­ворення "Фонд Новой Святой Руси".

МОРМОНИ

Вважають себе членами Церкви Ісуса Христа Святих останніх днів. Заснована в 1830 р. у США. За твердженням її засновника Й. Сміта, ангел, явившись йому, вказав місце, де знаходились дошки з давніми письменами книги ізраїльського пророка Мормона. "Книга Мормона" подає життєпис двох давніх народів, які залишили Ізраїль і пере­селилися до Америки. Вона, а також писання Сміта "Вчен­ня і завіти", "Дорогоцінна перлина", англійський переклад "Біблії" короля Якова становлять мормонський канон.

Віровчення увібрало християнські, ісламські, буд­дійські, давньогрецькі та давньоримські релігійні поло­ження, тлумачення самого Сміта. Мормони вважають се­бе богообраними людьми і сподіваються на щасливий кінець свого життя, вірять у божественне одкровення, можливість побудови "Сіону" на американському конти­ненті, визнають обряд хрещення через занурення у воду, покаяння. Церква має чітку ієрархічну організацію. Очо­лює її президент, якого вважають пророком, він керує гро­мадами за допомогою 12 апостолів, кворуму сімдесяти, "Керуючого єпископату" та патріарха церкви. Вся влада перебуває в руках священства мормонів, яке поділяється на Ааронове (молодше) та Мельхиседекове (старше). Центр мормонів у м. Солт-Лейк-Сіті штат Юта (США). Громади церкви є в Англії, Скандинавії, Німеччині. В Ук­раїні — 23 громади.

 

новоапостольська церква

Виникла в Англії у 1832 р. внаслідок руху за відроджен­ня первісного вчення Христа. Центр знаходиться в Цюріху, очолює його першоапостол, рішення якого з цер­ковних питань обов'язкові. Діє у 190 країнах. Священно­служителі — єпископ, староста, пастор і проповідник — ведуть богослужіння безкоштовно. В церкві здійснюють  таїнства: хрещення водою, закарбування Духом Святим й причастя. Громади діють у більшості областей України. Видається журнал "Наша сім'я".

 

церква христа

Своєю метою вважає відновлення християнства у первісному вигляді, проголошує Біблію основою віро­сповідання і діяльності, вимагає від віруючих дотримувати­ся викладених у ній постулатів віри. Не визнаючи бюро­кратичних організаційних утворень, не має власних органів управління, керівного центру.

Кожна община автономна. Громадою керує обраний старійшина, богослужіння веде місцевий диякон. Відпра­ви складаються з п'яти ритуалів: співу, молитви, про­повіді, складання дарів, хлібопереломлення та причастя вином. Визнають хрещення у свідомому віці, яке прово­диться короткочасним зануренням у воду. Виникла в США. У різних країнах є кілька тисяч громад.

 

НОВА ЦЕРКВА (ЦЕРКВА НОВОГО ЄРУСАЛИМУ)

Утворена послідовниками шведського теософа-містика, політика Е. Сведенборга (1688—1772). Основу віро­вчення становлять 33 томи його теологічних творів, зокре­ма книги "Небесні таємниці", "Про небо, його чудеса та пекло", "Вчення Нового Єрусалиму", які у Швеції трива­лий час були заборонені, а їх автора звинувачували в єресі. Лише після смерті Сведенборга з'явилися гуртки його ша­нувальників (перший у Лондоні у 1788 p.). Нині громади існують у країнах Європи, Америки. Церква видає журнал "Шлях до себе", має богословські семінарії в Англії, США. Громади Нової церкви є у Львові та Донецьку.