Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

7.3. Езотеричні об'єднання

Сюди належать різноманітні течії, які, увібравши в се­бе езотеричні (гр. esotrikos — таємний, внутрішній) тра­диції різних епох і народів, доробки сучасних езотериків сформували віру в існування надприродного світу, містичні уявлення про нього, магічні засоби спілкування j ним, підпорядкування його своїм інтересам. Теософія, Братство Грааля, Реріхівське товариство, Асоціація "Жи­вої етики" виникли на межі XIX—XX ст. як опозиція тра­диційним східним релігіям. Засновники стверджують, що тільки вони дають надзвичайно глибокі, приховані віл "непосвячених" позитивні знання про світ.

 

теософія

Це — релігійно-філософське вчення про можливість містичного та інтуїтивного пізнання Бога завдяки безпосе­реднім контактам з надприродними силами. Базується на суб'єктивному містичному досвіді, внаслідок якого люди­на отримує одкровення Боже, вибудовуючи його у певну систему поглядів.

Одна з найпомітніших постатей — уродженка України Олена Блаватська. Сформульована нею у багатотомній праці "Таємна доктрина" специфічна езотерична система претендує на універсальну релігію. Будучи синтезом різних релігійних доктрин (езотеричного буддизму, ти­бетського ламаїзму, індійського містицизму, каббали, єги­петської та грецької міфологій, спіритуалізму, масонства тощо), вона прагне розкрити тотожність таємного змісту всіх релігійних символів. О. Блаватська детально схемати­зує космологічні й антропологічні процеси, подаючи ево­люцію Всесвіту, людства відповідно зі східними езотерич­ними традиціями, які стверджують існування семичленної ієрархії "планів" (рівнів). Послідовники О. Блаватської, об'єднані у Всесвітнє теософське товариство. Діє в бага­тьох країнах, у тому числі й в Україні. В 1995 р. при Київському ліцеї ім. Муравйова-Апостола відкрито Шко­лу теософії.

братство грааля

Як міжнародний рух виник у Німеччині в 1928 р. Запо­чаткувало його начебто явлене людству Одкровення Св. Грааля, яке отримав Абру-ру-шин (Оскар Ернест Бернхарт (1875—1914). У книзі "У світлі істини" він запро­понував релігійне розуміння світобудови, місця і призна­чення в ній людини, причин духовної смерті, способу пе­реходу в стан апокаліпсису, характеру жіночого і чоловічо­го начал, їх ролі у творінні тощо. Метою руху є поширен­ня істинного знання, розвиток самосвідомості, особистої відповідальності особи, одухотворення всіх здібностей лю­дини. Організаційно Братство Грааля виникло із зареєстро­ваного в 1932 р. у Берліні "Натурфілософського Союзу послідовників Грааля", поступово поширюючись в інших європейських країнах. Особливий розвиток рух отримав у 1950 р. з утворенням Міжнародного фонду Одкровення Грааля. Братство має свої круги (філії) в більшості євро­пейських країн, США, Канаді, Австралії.