Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

7.3. Маркетингові системи

Поряд із традиційними каналами розподілу у світовій практиці остан­нім часом набули популярності вертикальні маркетинговісистеми (ВМС).

У чому полягає відмінність між ними і традиційними каналами збуту?

Кожен учасник традиційного каналу являє собою окреме підприємс­тво, яке прагне забезпечити собі максимальний прибуток, навіть якщо при тому знизиться прибутковість інших членів каналу і ефективність системи розподілу загалом.

ВМС складаються з виробника, оптових і роздрібних торгівців, котрі співпра­цюють як єдина система. Узгодження дій кожного з учасників можуть зумовлювати різні фактори, які і визначають тип ВМС.

• Якщо всі ланки розподілу є власністю одного її члена — це корпоративні ВМС. Найчастіше власником є виробник, але ним може бути і торговельний посе­редник. Договірні ВМС складаються з незалежних фірм, що пов'язані договірними від­носинами і координують програми своєї діяльності для спільного досягненнякращих комерційних результатів. Зокрема, поширена практика створення договірних ВМС на основі надання торговельних привілеїв (найчастіше під егідою виробника).Керовані ВМС координуютьсвою діяльність не внаслідок приналежності певного власника, а завдяки економічній могутності одного з учасників систем

Створення ВМС усіх розглянутих типів має на меті головне: можливість контролювати діяльність каналу розподілу і запобігати виникненню конфліктів м окремими його учасниками, якщо вони намагаються досягнути власних цілей. Ще один різновид маркетингових систем — горизонтальні маркетингові системи (ГМС). Вони виникають при об'єднанні двох або більше підприємств, які спрямовують свої зусилля для ефективного використання маркетингових можливостей.

В окремої фірми може не вистачати фінансових ресурсів, виробничих  потужностей або досвіду для самостійної діяльності; вона може побоюватися брати на себе ризик. Співробітництво здійснюються на тимчасових або постійних засадах

Багатоканальні маркетингові системи(БМС) створюють для повнішого охоплення різних ринків. Таку систему організувала фірма „Світоч", я реалізує частину своєї продукції через фірмові магазини (канал прямо маркетингу); другу частину — через мережу дистриб'юторів, які працюю із роздрібною торгівлею на всій території України; третю частину — через  дрібногуртові магазини-склади.
Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+