Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

7.3.5. Інформаційне законодавство Казахстану

В особливій частині КК Казахстану, серед статей, при­свячених злочинам у сфері економічної діяльності, містить­ся ст. 227 "Неправомірний доступ до комп'ютерної інформації, створення, використання і поширення шкідливих програм для ЕОМ". У цій статті визначено види складу злочину.

1. Неправомірний доступ до комп'ютерної інформації, що охороняється законом, тобто інформації на машинно­му носії, в електронно-обчислювальній машині (ЕОМ), сис­темі ЕОМ або мережі їх, якщо це діяння спричинило зни­щення, блокування, модифікацію або копіювання інфор­мації, порушення роботи ЕОМ, системи ЕОМ або мережі їх, — карається штрафом у розмірі від двохсот до п'ятисот місячних розрахункових показників або в розмірі заробіт­ної плати чи іншого прибутку засудженого за період від двох до п'яти місяців, або притягненням до громадських робіт на строк від ста двадцяти до ста вісімдесяти годин, або виправними роботами на строк до одного року, або по­збавленням волі на той же строк.

2. Те ж діяння, вчинене групою осіб за попередньою змо­вою, або організованою групою, або особою з використан­ням свого службового становища, а також особою, що має доступ до ЕОМ, системи ЕОМ або мережі їх, —

карається штрафом у розмірі від п'ятисот до восьмисот місячних розрахункових показників або в розмірі заробіт­ної плати чи іншого прибутку засудженого за період від п'яти до восьми місяців, або виправними роботами на строк від одного року до двох років, або позбавленням волі на строк до трьох років.

3. Створення програм для ЕОМ або внесення змін в існу­ючі програми, що завідомо призводять до несанкціонованого знищення, блокування, модифікації або копіювання інфор­мації, порушення роботи ЕОМ, системи ЕОМ або мережі їх, а також використання або розповсюдження таких програм або машинних носіїв із такими програмами, — караються штрафом у розмірі від п'ятисот до однієї ти­сячі місячних розрахункових показників або в розмірі за­робітної плати чи іншого прибутку засудженого за період від п'яти місяців до одного року, або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на той же строк.

4. Дії, передбачені частиною третьою цієї статті, що спричинили з необережності тяжкі наслідки, —

караються позбавленням волі на строк до п'яти років.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+