Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

7.4.4. Вексельна форма розрахунків

Вексель - цінний папір, який засвідчує просту і нічим не обумовлену обіцянку векселедавця або його пропозицію третій особі здійснити платіж зазначеної суми грошових коштів в обумовлений строк.

Простим векселем є вексель, який засвідчує обіцянку векселедавця здійснити платіж. Переказним визнається вексель, що засвідчує відповідну пропозицію векселедавця здійснити платіж, який направлено третій особі.

Основні учасники вексельної форми розрахунків

Векселедавець (issuer) - особа, яка видала вексель. Векселедавця переказного векселя прийнято називати трасантом.

Основні дії векселедавця:

-      складення векселя;

-      видача векселя;

-      доміціляція векселя;

-      платіж за векселем.

Векселедержатель (holder)— особа, яка володіє векселем. Законним векселедержателем визнається та особа, котра володіє векселем, виданим чи індосованим цій особі, або її наказу, або індосованим на пред'явника, або ж шляхом бланкового індосаменту, або на підставі інших законних прав.

Першого векселедержателя переказного векселя прийнято називати ремітентом.

Основні дії векселедержателя:

-         індосування векселя;

-         пред'явлення векселя до акцепту;

-         пред'явлення векселя до платежу;
пред явлення регресних вимог; опротестування векселя.


1.  Укладання зовнішньоекономічного договору закупівлі-продажу

2.               Постачання товарів

3.               Видача векселя

4.               Постачання товарів

5.               Індосування векселя

6.               Пред'явлення векселя до платежу

7.               Подання платіжних документів в обслуговуючий банк

8.               Платіж за пред'явленим до платежу векселем

9.               Одержання індосантом документів про зарахування коштів на рахунок.

Рисунок 7.5 - Схема використання простого векселя

1.  Укладання договору купівлі-продажу

2.               Поставка товарів

3.               Укладання зовнішньоекономічного договору купівлі-продажу

4.               Поставка товарів

5.               Видача векселя

6.               Поставка товарів

7.               Інд осування векселя

8.               Пред'явлення векселя до акцепту9.              Акцепт векселя

10.        Пред'явлення векселя до платежу

11.        Передача платіжних документів в обслуговуючий банк

12.        Платіж за пред'явленим до платежу векселем

13.        Одержання індосатом документів про зарахування коштів на рахунок.

Рисунок 7.6 - Схема використання переказного векселя

Переваги та недоліки вексельної форми розрахунків Переваги для експортера:

-         безумовність вексельного зобов'язання, що обмежує число можливих
підстав для відмови імпортера від платежу;

-         можливість  дострокового,  до  настання  строку  платежу,  стягнення
коштів з імпортера у разі отримання інформації про його банкрутство
чи припинення платежів;

-         можливість дострокового, до настання терміну платежу, по-повненя
оборотних коштів під заставу векселя, до його продажу або обліку в
банку;

-         можливість додаткового забезпечення платежу за векселем шляхом
його авалювання третіми особами;

-         можливість отримати компенсацію за наданий комерційний кредит
шляхом включення в текст векселя процентного застереження.

Переваги для імпортера:

-    можливість одержання комерційного кредиту на період до настання
строку платежу за векселем;

-    незначні   затрати   при   реалізації   вексельної   форми розрахунків.
Недоліки для експортера:

-         ризик   того,   що   після   відвантаження   їм   товарів,   передбачених
зовнішньоекономічним    договором,    імпортер    може    відмовитися
виписати (акцептувати) вексель;

-         ризик того, що внаслідок погіршення фінансового становища імпортер
не розрахується за виданим (акцептованим) векселем;

-         ризик того, що після видачі (акцепту) векселя стануться зміни в
політичному або економічному становищі країни імпортера, котрі не
дозволять йому розрахуватись за виданим (акцептованим) векселем.

Недоліки для імпортера:

-    обмеження можливих підстав для відмови у платежі.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+